Kuntoutus-valmisteluryhmä

Fysioterapia. Kuva Tuula Palaste

Kuntoutus-valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Tuija Arvo Helsingistä.

Kuntoutus-valmisteluryhmän kokousaineistot


1.6.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 1.6.2018

Muistiot
> Muistio

Esivalmisteluryhmä pohti edelleen valmisteluryhmään esitettäviä jäseniä sekä hahmotteli valmisteluryhmän tulevaa toimeksiantoa. Valmisteluryhmän on tarkoitus käynnistää toimintansa elo-syyskuussa 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.5.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 25.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutus-valmisteluryhmälle on tunnistettu selkeä tarve täydentää jo asetettujen valmisteluryhmien selvitystyötä. Esivalmisteluryhmä pohtii valmisteluryhmään esitettäviä jäseniä sekä hahmottaa tulevaa toimeksiantoa. Valmisteluryhmän on tarkoitus käynnistää toimintansa elo-syyskuussa 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 7.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutuksen esivalmisteluryhmä pyrkii yhteistyössä, vahvan valmisteluryhmien integraation kautta kuntoutusteemojen kattavaan käsittelyyn valmisteluvaiheessa. Kuntoutuksen esivalmisteluryhmälle on ensisijaisen tärkeää saada kaikki kuntoutuksen pienetkin osa-alueet nostettua esille ja käsittelyyn. Tärkeää on maakunnan asukkaiden palveluiden turvallinen siirtyminen maakuntaan ja palveluprosessien saumaton jatkuvuus.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 23.4.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutuksen esivalmisteluryhmä tarkensi tulevan valmisteluryhmän toimeksiantorajauksia. Lisäksi alustavasti pohdittiin millä logiikalla varsinaista valmisteluryhmää aletaan kasaamaan sekä aikatauluja. Kuntoutuksen esivalmisteluryhmän toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti ja tulevalle valmisteluryhmälle saadaan tuotettua monipuolista, kokonaistilaa kartoittavaa toimeksiantoa, jonka informatiivinen panos palvelutoimintojen siirrossa maakunnalle on hyvin keskeistä. Keskeistä on taata palvelujen turvallinen siirtyminen asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 12.4.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutuksen merkitystä tulee edelleen korostaa muutamien valmisteluryhmien valmistelutyössä. Kuntoutustoiminnan monista kasvoista johtuen kuntoutustoimintojen merkitys on kiistaton jokaisen asiakasryhmän kohdalla. Oleellista on saavuttaa yhteiset toimintamallit maakunnalle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.3.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 21.3.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutuksen merkitys jokaisen asiakkaan jokaisella elämänosa-alueella on hyvin keskeinen. Nykyinen kuntoutusjärjestelmä tarvitsee päivitystä ja harmonisointia monilta osin. Pohdittiin miten saavuttaa uudella ajattelumallilla vaikuttavat kuntoutuspalvelut asiakkaille. Oleellista on saavuttaa yhteiset toimintamallit maakunnalle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi