Kuntoutus-valmisteluryhmä

Fysioterapia. Kuva Tuula Palaste

Kuntoutus-valmisteluryhmä jakautuu kolmeen työryhmään, jotka ovat ohjausryhmä, kuntoutuspalvelujen rakenne maakunnassa ja kuntoutujan prosessit eri toimintaympäristöissä.

Työryhmien kokousmateriaalit kootaan tälle sivulle.

Lisätietoja valmisteluryhmän toiminnasta antavat ohjausryhmän puheenjohtaja Tuija Arvo sekä Uusimaa 2019 -hankkeen projektipäällikkö Laura Niiniviita. Pyydämme olemaan ensisijaisesti heihin yhteydessä yksittäisten valmistelijoiden sijasta.Kuntoutus-valmisteluryhmien kokousaineistot


11.12.2018Kuntoutuksen työryhmien yhteisseminaari, 3.12.2018

3.12.2018 pidettiin Kuntoutus-valmisteluryhmän yhteisseminaari Kallion virastotalossa. Kahden työryhmän erinomainen työskentely toi keskeistä lisäarvoa asiakaskeskeiseen kuntoutusprosessiin sekä toimintojen integrointiin. Työryhmät olivat nimenneet paljon yhteisiä havaintoja kuntoutuksen kokonaisuudessa asiakkaan näkökulmasta. Kokonaisuus oli erittäin toimiva! Uudenmaan alueen huippuosaajat luovat valmistelutyölle tarkoituksen! Yhteistyötä jatketaan alkuvuodesta 2019!  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.11.2018Kuntoutujan prosessit eri toimintaympäristöissä -ryhmän kokous, 20.11.2018

Muistiot
> Muistio

Asiakkaan toimintakyky ohjaa kuntoutumisen prosessia diagnoosin sijaan. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.11.2018Kuntoutuksen palvelurakenne maakunnassa -ryhmän kokous 8.11.2018

Terveydenhuollon kuntoutus on kuntoutusammattilaisten arkeen liittyvää tavoitteellista toimintaa kuntoutujan kanssa.   
Terveyssosiaalityön tulisi toteutua niin maakunta- kuin sotekeskustasolla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.10.2018Kuntoutujan prosessit eri toimintaympäristöissä -ryhmän kokous, 26.10.2018

Toimintakykyä ylläpitävä prosessi on kuntoutuksen kokonaisuuden keskeinen ydin. Kuntoutustoimintojen tulee olla kokonaiskoordinoituja, johdettavissa ja hallittavissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi16.10.2018Kuntoutuksen palvelurakenne maakunnassa -ryhmän kokous 11.10.2018

Sotekeskuksen sisältö ja rajapinnat kuntoutuspalvelujen osalta oleellinen asia maakuntarakenteessa. Kotikuntoutus on keskeinen palvelu, mutta sisältö tulee määrittää ja rajata. Kuntoutujan polkua tulee tarkastella sekä varhaisen puuttumisen, että äkillisen toiminnanvajeen näkökulmista. Etäkuntoutus on tavoitteellista, ammattilaisen ohjaamaa ja seuraamaa toimintaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.10.2018Kuntoutuksen valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 29.8.2018

Keväällä tehdyn esivalmistelutyön pohjalta esitetty Kuntoutus-valmisteluryhmä järjestäytyi 29.8.2018. Lähes 30 huippuasiantuntijan voimin pyritään kehittämään maakunnan kuntoutuspalvelujen prosesseja entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Asiakas nousee valmistelutyössä keskiöön. Palveluprosessien mallinnus lähtee liikkeelle asiakkaiden tarpeiden kartoituksesta sekä tavoitteen asettelusta, jolloin mahdollistetaan yksilöllinen ja tarpeisiin vastaavan hoitokokonaisuuden toteutus. Integroitujen kuntoutuspalvelujen tarve tunnistettiin vahvasti jo ensimmäisessä tapaamisessa. Tahtoa yhteistyöhön ja palveluprosessien tehostamiseen löytyy.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.6.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 1.6.2018

Muistiot
> Muistio

Esivalmisteluryhmä pohti edelleen valmisteluryhmään esitettäviä jäseniä sekä hahmotteli valmisteluryhmän tulevaa toimeksiantoa. Valmisteluryhmän on tarkoitus käynnistää toimintansa elo-syyskuussa 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.5.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 25.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutus-valmisteluryhmälle on tunnistettu selkeä tarve täydentää jo asetettujen valmisteluryhmien selvitystyötä. Esivalmisteluryhmä pohtii valmisteluryhmään esitettäviä jäseniä sekä hahmottaa tulevaa toimeksiantoa. Valmisteluryhmän on tarkoitus käynnistää toimintansa elo-syyskuussa 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 7.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutuksen esivalmisteluryhmä pyrkii yhteistyössä, vahvan valmisteluryhmien integraation kautta kuntoutusteemojen kattavaan käsittelyyn valmisteluvaiheessa. Kuntoutuksen esivalmisteluryhmälle on ensisijaisen tärkeää saada kaikki kuntoutuksen pienetkin osa-alueet nostettua esille ja käsittelyyn. Tärkeää on maakunnan asukkaiden palveluiden turvallinen siirtyminen maakuntaan ja palveluprosessien saumaton jatkuvuus.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 23.4.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutuksen esivalmisteluryhmä tarkensi tulevan valmisteluryhmän toimeksiantorajauksia. Lisäksi alustavasti pohdittiin millä logiikalla varsinaista valmisteluryhmää aletaan kasaamaan sekä aikatauluja. Kuntoutuksen esivalmisteluryhmän toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti ja tulevalle valmisteluryhmälle saadaan tuotettua monipuolista, kokonaistilaa kartoittavaa toimeksiantoa, jonka informatiivinen panos palvelutoimintojen siirrossa maakunnalle on hyvin keskeistä. Keskeistä on taata palvelujen turvallinen siirtyminen asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 12.4.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutuksen merkitystä tulee edelleen korostaa muutamien valmisteluryhmien valmistelutyössä. Kuntoutustoiminnan monista kasvoista johtuen kuntoutustoimintojen merkitys on kiistaton jokaisen asiakasryhmän kohdalla. Oleellista on saavuttaa yhteiset toimintamallit maakunnalle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.3.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 21.3.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutuksen merkitys jokaisen asiakkaan jokaisella elämänosa-alueella on hyvin keskeinen. Nykyinen kuntoutusjärjestelmä tarvitsee päivitystä ja harmonisointia monilta osin. Pohdittiin miten saavuttaa uudella ajattelumallilla vaikuttavat kuntoutuspalvelut asiakkaille. Oleellista on saavuttaa yhteiset toimintamallit maakunnalle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi