Ikääntyneiden ryhmä

Ikäihmiset. Kuva Tuula PalastePuheenjohtajana toimii Minna Lahnalampi-Lahtinen Vantaalta ja sihteerinä Marja Uusitalo Vantaalta.


18.1.2019Ikääntyneiden ryhmän kokous 29.11.2018

Muistiot
> Muistio

I&O-kärkihanke on päättymässä ja käynnissä ovat loppuseminaarit. Työskentelyyn on osallistunut laaja joukko ammattilaisia koko Uudenmaan alueelta ja tulokset on saavutettu hienosti. Näistä saadaan hyvää pohjaa maakunnan jatkovalmistelulle. Kärkihankkeiden tuotokset on julkaistu Uusimaa 2019 -hankkeen sivuilla. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.11.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 25.10.2018

Muistiot
> Muistio

Ikääntyneiden valmisteluryhmä jatkaa motivoituneina valmistelua kohti yhtenäisiä palveluita. Kärkihankevalmistelu on luonut hyvän pohjan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.10.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 6.9.2018

Muistiot
> Muistio

Uutta kohti vaikuttavalla brändillä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.9.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 14.6.2018

Muistiot
> Muistio

Valmisteluryhmä kävi läpi hankevalmistelun ajankohtaisia asioita, teki hyvien käytäntöjen priorisointia ja valmisteli syksyn aikataulua sekä kotihoidon teema -kokousta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.9.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 22.8.2018

Muistiot
> Muistio

Kokous ei muodostanut ydinviestiä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.6.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 31.5.2018

Muistiot
> Muistio

Valmisteluryhmä työsti palvelutasomäärittelyä lähi-, alueellisista ja keskitetyistä palveluista. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.6.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 17.5.2018

Muistiot
> Muistio

Valmisteluryhmä kävi yhteistä keskustelua sairaala -esivalmisteluryhmän kanssa menossa olevasta kehitystyöstä ja ryhmien välisen työskentelyn rajapinnoista. Valmisteluryhmien välinen yhteistyö on erityisen tärkeää. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.5.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 3.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kokouksessa käytiin läpi hyvien käytäntöjen kooste sekä yhdyspintatyöskentelyn kooste ja suunniteltiin palveluryhmittelytyön käynnistämistä. Yhdyspintatyöskentelyssä on vielä paljon haasteita. Valmisteluryhmien aiemman työn hyödyntäminen tärkeää hankevalmistelussa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.5.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 6.4.2018

Muistiot
> Muistio

Ikääntyneiden valmisteluryhmän vastuuhenkilöt Uusimaa 2019 -hankkeen liikelaitostiimistä ovat hankejohtaja Kati Liukko sekä valmistelija Päivi Mäkimartti. Käytiin läpi hankevalmistelun tilannekatsaus. Valmisteluryhmän rooli liikelaitoksen valmistelutyössä on keskeinen. Yhdyspintatyöskentelyn jatko muiden valmisteluryhmien kanssa nähdään erittäin tärkeäksi. Kokouksessa työstettiin priorisointia ja muokkauksia ikääntyneiden palveluiden hyvien käytäntöjen yhteenvetoon.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.4.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 8.3.2018

Muistiot
> Muistio

Valmisteltiin yhdyspintatyön ja hyvien käytäntöjen kuvauksia.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.3.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 23.2.2018

Muistiot
> Muistio

Puheenjohtaja vaihtui. Sovittiin vastuunjaosta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi18.12.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 7.12.2017

Muistiot
> Muistio

Integraatio on moniulotteinen asia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.11.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 13.11.2017

Muistiot
> Muistio

Integraatio on tärkeä ikääntyneiden palveluissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 12.10.2017

Muistiot
> Muistio

Katse kääntyi nykytilasta tulevaisuuteen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.10.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 14.9.2017

Muistiot
> Muistio

Jatkotyöskentelyä ohjelmoitu ja Uudenmaan ikääntyneiden sotevalmistelun ja I&O-hankkeen valmistelua yhdistettiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.9.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 17.8.2017

Muistiot
> Muistio

Viimeistelimme hyötytavoitteet, joilla päästään soteuudistuksen tavoitteisiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.6.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 21.6.2017

Muistiot
> Muistio

Palvelukuvaukset on tehty ja kirje henkilöstölle lähetetty. Hyvää kesää kaikille!

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.6.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 5.6.2017

Muistiot
> Muistio

Palvelukuvaukset ovat valmistumassa. Jatkotyöskentely edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntien kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.5.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 12.5.2017

Muistiot
> Muistio

Ikääntyneiden valmistelutyöryhmän valmistelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Palvelukuvausten tekemisen vastuista ja aikatauluista sovittiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.5.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 28.4.2017

Muistiot
> Muistiot

Ikääntyneiden palveluiden valmisteluryhmän väliraportti on valmistunut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.4.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 10.4.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen myös ikääntyneiden palveluiden osalta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.3.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 15.3.2017

Muistiot
> Muistio

Ryhmän nimi muutettiin ikääntyneiden ryhmäksi. Uudenmaan ikääntyneiden ryhmän työskentelyssä huomioidaan Uudenmaan vahvuudet ja suuren maakunnan monimuotoisuus asiakasnäkökulmasta. Mennään asiakas ja asiakkaan tarpeet edellä.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi