Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmä

Kahvila-Kuva Anni Levonen

Ryhmän puheenjohtaja on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelujohtaja Erja Pentti.


Aikuisten sosiaalipalveluiden alatyöryhmät

Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmällä on alatyöryhmiä, jotka suunnittelevat maakunnan palveluiden toteuttamista käytännön tasolla. Alatyöryhmien ydinviestit on kerätty omalle sivulleen.

> Aikuisten sosiaalipalvelut -alatyöryhmien ydinviestit


Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokousaineistot


11.12.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 26.11.2018

Muistiot
> Muistio

Alatyöryhmien työskentelyn myötä aikuisten sosiaalipalvelujen yhteinen palvelukokonaisuuksien koonti on saateltu loppuun. 

Lämpimät kiitokset alatyöryhmille työskentelystä ja hyvistä asiakkaiden tarvelähtöisistä oivalluksista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi19.11.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 29.10.2018

Muistiot
> Muistio

Asp-valmisteluryhmän työllä on valmistumassa yhteinen käsitys aikuisten sosiaalipalveluista ja edellytykset sen brändäämiselle.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.11.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 21.8.2018

Muistiot
> Muistio

Maakunnallisen yhteistyön tiivistyminen on ollut valmisteluryhmän työskentelyssä palkitsevaa ja luonut hyvät edellytykset yhteiselle palvelujen kehittämiselle. Kesäkuun valmisteluryhmien yhteisessä työpajassa syntyi oivallus aikuisten palvelujen moninaisesta työstä ja siitä että verkostoituminen toimijoiden kesken on tärkeää.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.8.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 29.5.2018

Muistiot
> Muistio

Saimme hirveän paljon infoa ja vahvistusta verkostoyhteistyöstä kuntoutuksen sekä lasten, nuorten, perheiden -työryhmien kanssa. Kuntoutustyöryhmän edustajat avoimia ja innokkaita tekemään yhteistyötä. 

Samoin avautui yhdyspinta lanupeen päin ja samanlainen näkemys siitä, millaiset caset kuuluvat lapsiperheiden, nuorten, perheiden -valmisteluryhmälle ja millaiset aikuisten sosiaalityöhön.

Yhdyspintatyöskentely todettiin erittäin tarpeelliseksi ja sitä tullaan jatkamaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.6.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 5.6.2018

Muistiot
> Muistio

Yhteisen työskentelyn arviointi työn kuluessa on tärkeää. Vuoden kestäneen työskentelyn aikana on löydetty hyvä yhteistyö ja yhteiset näkemykset aikuisten sosiaalipalvelujen keskeisistä kysymyksistä. Syksyllä työryhmä tuo niitä laajempaan keskusteluun.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.4.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 16.4.2018

Muistiot
> Muistio

ASP-valmisteluryhmän kokemusasiantuntijapalkkioesitys on menossa päätöksentekoon valmisteluryhmän esittämässä muodossa. Se luo toivoa siihen, että ASP:n ydinjoukko, vähäosaiset, syrjäytyneet uusimaalaiset tulevat huomioiduksi sote-valmistelussa yhdenvertaisesti muiden uusimaalaisten palveluiden tarvitsijoiden kanssa. Lisäksi ryhmä on aloittanut yhdyspintatyöskentelyn vammaispalveluiden valmisteluryhmän kanssa, jossa yhteistyötä yhteisen näkemyksen muodostamiseksi pidetään yhtä tärkeänä kuin aikuisten sosiaalipalveluidenkin piirissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 3.4.2018

Muistiot
> Muistio

Aikuisten sosiaalipalveluiden valmisteluryhmän työskentely on edennyt vaiheeseen, jossa yhdyspintoihin muihin valmisteluryhmiin päin törmää yhä useammin. Palvelusiilojen ja katkenneiden ketjujen välttämiseksi ryhmässä pidetäänkin yhteistyön käynnistämistä entistä tärkeämpänä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.4.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 19.3.2018

Muistiot
> Muistio

Yhdyspintatyöskentely aikuisten sosiaalipalveluissa on erittäin tärkeää. Yhdyspintojen valmistelu yhteisten asiakkuustapausten kautta tullaan aloittamaan muiden valmisteluryhmien kanssa. Yhteistyössä erityisen tärkeässä asemassa ovat erityisesti seuraavat valmisteluryhmät: Lapset, nuoret, perheet; Vammaisten palvelut; Ikäihmiset; Päihde- ja mielenterveyspalvelut, kuntoutuksen valmisteluryhmä sekä Sote-keskus.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.3.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 5.3.2018

Muistiot
> Muistio

Nykytilan analysointia pidettiin tärkeänä kaikissa aloittavissa alatyöryhmissä. Analyysin avulla voidaan uudessa sote-organisoinnissa ottaa huomioon kaikki aikuissosiaalipalveluiden yhdyspintaiset ja monimuotoiset haasteet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat