Strateginen johtoryhmä

Uusimaa2019.fi kuva Tuula Palaste

Strateginen johtoryhmä (SJR) ohjaa ja tukee hankevalmistelua ja uudistuksen alueellista toimeenpanoa sekä muutosviestintää väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen asti. Lisäksi strateginen johtoryhmä vahvistaa Uusimaa 2019 -hankkeen ja kuntien välistä yhteistyötä. 

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen ja pääsihteerinä Uusimaa 2019 -hankkeen hallintopäällikkö Inka Tikkanen-Pietikäinen.

Strateginen johtoryhmä on korvannut aiemman virkamiesjohtoryhmän.


Strategisen johtoryhmän kokousaineistot


13.12.2018

Strategisen johtoryhmän kokous 13.12.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä ja sote-virkamieskoordinaatioryhmä pitivät yhteisen kokouksen. 

Taloushankkeen ajankohtaiskatsauksen yhteydessä ryhmille esiteltiin tarkentunutta kokonaiskuvaa maakunnan taloudesta. Keskustelussa todettiin, että uudistuksessa tavoitellut skaalaedut eivät realisoidu Uudellamaalla rahoitushyödyiksi ainakaan siirtymävaiheessa. 

Sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta käydyn keskustelun yhteydessä evästettiin, että sisäisen tarkastuksen on ulotuttava myös palvelutuotantoon. Keskusteltiin myös muun muassa mille viranhaltijatasolle saakka tilivelvollisuus ulottuu. 

Ylikunnallinen palvelusetelityöstössä on ollut mukana 14 kuntaa tai kuntayhtymää. Palveluseteleitä halutaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi, helppokäyttöisemmäksi ja asiakkaan palvelupolku edellä. Keskustelussa todettiin, että olisi kannattavaa jatkaa ylikunnallista yhteistyötä, jotta saadaan kehitettyä yhtenäisesti asioita eteenpäin. 

Sote-liikelaitoksen ohjaus ja ohjauksen simulointi -asian kohdalla ryhmät keskustelivat liikelaitoksen tulosohjausmallin ja yhden momentin budjetoinnin periaatteen haasteista vastuiden ja toimivallan näkökulmasta sekä vaihtoehtoisten ohjausmallien vaateista järjestäjätoiminnolle. 

Sote-valmisteluryhmien kokoonpano ja toimintamallin esittelyn yhteydessä ryhmät pitivät uutta toimintamallia tervetulleena muutoksena. Tärkeänä pidettiin myös entistä tiiviimpää yhteyttä Uusimaa 2019 -hankevalmisteluun sekä ryhmien välisen työskentelyn lisäämistä. Korostettiin toimintatapamuutoksen viestinnän merkitystä. 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja