Poliittinen ohjausryhmä

Sillalla-sote-Kuva Anni LevonenPoliittinen ohjausryhmä ohjasi esivalmistelua syksyyn 2017 saakka. Nykyisin uudistushankkeen poliittisesta ohjauksesta vastaa maakuntahallitus. Tälle sivulle on arkistoitu poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat.


Poliittisen ohjausryhmän kokousaineistot


21.8.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 21.8.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat

Poliittinen ohjausryhmä sai muutosjohtajien tilannekatsaukset Uusimaa 2019 -hankkeen näkymistä ja suunnitelmista uudistuksen muuttuneiden aikataulujen valossa. Lisäksi ohjausryhmä merkitsi tiedokseen tiivistelmän maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen riskiarviosta ja hankejohtajien rekrytointiprosessin tilanteen.

Poliittinen ohjausryhmä toivoi, että muutosvalmistelussa jatkossa painottuisi rakenteiden lisäksi myös toiminnalliset näkökulmat ja Uudellemaalle soveltuvien mallien hahmottaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.6.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 19.6.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat

Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja antoi tilannekatsauksen uudistuksen eduskuntakäsittelystä. Asiasta käyty keskustelu koski etenkin aikatauluja ja alueellisen valmistelun haasteellisuutta tilanteessa, jossa isoja, ja varsin ristiriitaisia, asioita on eduskunnassa vielä auki.

Muutosjohtajat antoivat omat katsauksensa esivalmistelun tilanteesta.

Asiasta käyty keskustelu koski erityisesti väliaikaisen hallinnon rekrytointiprosessia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.5.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 22.5.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä kävi keskustelun väliaikaishallinnon organisoitumisesta ja sen poliittisesta ohjauksesta. Poliittisen ohjauksen rakentamista Uudenmaan maakuntahallituksen ns. laajennetun kokoonpanon pohjalle pidettiin luontevana. Muu keskustelu asiassa koski erityisesti tiedonkulkua kuntien virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden välillä ja kuntien roolia uudistuksessa sen edetessä. 

Keskustelua käytiin myös muun muassa sote-liikelaitoksen valmistelusta aluerakenteen pohjalta ja valinnanvapauden siirtymäajoista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 24.4.2017

Muistiot


> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Markus Sovala antoi poliittiselle ohjausryhmälle katsauksen uudistuksen tarkentuneisiin aikatauluihin ja maakuntavalmistelun määrärahatarpeisiin syksyllä 2017 ja vuonna 2018. Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö antoi katsauksen sote-valmisteluryhmien työskentelyyn sekä maakunnan järjestäjätoiminnon merkitykseen ja sen valmisteluun. 

Poliittinen ohjausryhmä sai kuulla myös katsaukset väliaikaishallinnon aikaisiin maakunnan valmistelutehtäviin ja maakunnan henkilöstövalmistelua koskevaan työohjelmaluonnokseen.

Ohjausryhmä kantoi muun muassa huolta eri ohjaus- ja valmisteluryhmien työn koordinoinnista, kuntoutuksen ja sosiaalipalveluiden riittävästä huomioinnista valmistelussa sekä nykyistä monipuolisempien sosiaali- ja terveyspalveluiden mittareiden luomisesta toiminnan ohjaukseen.  Keskustelua herätti erityisesti myös neuvolatoiminnan kohtalo uudistuksessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 13.3.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat 13.3.2017


Poliittinen ohjausryhmä keskusteli maakunnan ohjausmekanismeista, joilla demokraattinen päätöksenteko saadaan kanavoitua maakunnan palvelutoimintaan ja joilla pystytään varmistamaan uudistuksen perustavoitteiden - terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen - saavuttaminen.  

Myös uudistuksen toteuttamisen erittäin haastava aikataulu pohditutti poliittista ohjausryhmää sen kolmannessa kokouksessa.  Poliittinen ohjausryhmä yhtyi kuntajohtajien ja virkamiesjohtoryhmän kannanottoon uudistuksen toteuttamiselle varattavista riittävistä siirtymäajoista ja resursseista. Ryhmä totesi, että se varautuu myöhemmin täsmentämään kannanotossa esitettyjä näkemyksiä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.2.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 6.2.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat 6.2.2017


Toisessa kokouksessaan esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä kuuli alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin ajankohtaiskatsauksen sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin kevään aikatauluun.  Keskustelua käytiin tässä yhteydessä erityisesti pääkaupunkiseudun tulevasta erillisratkaisusta niin sanotuissa kasvupalveluissa, uudistuksen perustuslaillisuudesta sekä uudistuksen tiukasta aikataulusta ja muiden muassa kansallisten palvelukeskusten roolista ja työnjaosta alueellisen valmistelun kanssa.  

Poliittinen ohjausryhmä kuuli myös esitykset esivalmisteluprojektin riskianalyysistä ja maakuntaorganisaation valmistelun reunaehdoista.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.1.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 16.1.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat 16.1.2017

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä keskusteli muun muassa tulevan maakunnan roolista ja toimintatavasta. Todettiin, että olennaista on rakentaa toimiva ja selkeä työnjako maakunnan ja kuntien välillä. Uudenmaan intressissä on, että kunnilla ja kaupungeilla säilyy uudistuksessa vahva, itsenäinen rooli.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi