Uudenmaan maakuntahallitus ja sen toimikunnat ohjaavat hanketta

Maakuntahallitus-7.5.2018

Uudenmaan liiton käytännön toimintaa johtaa maakuntahallitus, jossa on 15 jäsentä. Hallituksen valitsee maakuntavaltuusto. Hallitus on myös yksi Uusimaa 2019 -hankkeen ohjausryhmistä.

Maakuntahallituksen jäsenet, kokousajat ja -asiakirjat näet Uudenmaan liiton sivuilta.


Maakuntahallituksen toimikunnat vahvistavat hankkeen ohjausta

Maakuntahallitus on 4.6.2018 nimennyt alaisuuteensa sote-toimikunnan ja konserni- ja elinvoimatoimikunnan. Toimikuntien jäsenet ovat maakuntahallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajia.

Toimikunnat eivät tee juridisesti velvoittavia päätöksiä. Jos päätöksenteko on tarpeen, vastaa siitä maakuntahallitus tai maakuntajohtaja. Toimikuntien toimikausi alkaa 1.8.2018 ja on voimassa toistaiseksi. 

Toimikausi päättyy viimeistään, kun tulevan maakunnan valtuusto on kokoontunut ensimmäisen kerran. Toimikunnat kokoontuvat kahden viikon välein.

Sote-toimikunta

Maakuntahallituksen sote-toimikunnan tehtävänä on sote-uudistuksen osalta

 • ohjata sote- palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelua
 • seurata ja ohjata maakunnan sote-toimialan valmistelua
 • edistää vuoropuhelua kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
 • valmistella ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan

Sote-toimikunnan jäsenet

 • Timo Juurikkala, puheenjohtaja
 • Otto Meri, varapuheenjohtaja
 • Irma Pahlman
 • Mimmi Launiala
 • Mia Heijnsbroek-Wirén
 • Arja Karhuvaara
 • Inka Hopsu
 • Kimmo Kiljunen
 • Sanna Vesikansa
 • Seija Muurinen
Sote-toimikunnan esittelijä on sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö.Konserni- ja elinvoimatoimikunta

Konserni- ja elinvoimatoimikunnan tehtävänä on

 • ohjata maakuntakonsernin päätöksenteon ja tukipalvelujen valmistelua
 • seurata ja ohjata elinvoimatoimialan (mukaan lukien maakuntakaavoitus) ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen ja varautumisen valmistelua
 • edistää vuoropuhelua kuntien kanssa yhdyspintojen määrittelemiseksi ja yhteistyön tehostamiseksi
 • valmistella ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan

Konserni- ja elinvoimatoimikunnan jäsenet

 • Markku Markkula, puheenjohtaja
 • Kaarin Taipale, varapuheenjohtaja
 • Jukka Ihanus
 • Pasi Salonen
 • Kirsi Lompolo
 • Laura Rissanen
 • Mari Holopainen
 • Leena Luhtanen
Konserni- ja elinvoimatoimikunnan esittelijä on muutosjohtaja Markus Sovala.

> Tutustu konserni- ja elinvoimatoimikunnan kokousasiakirjoihin