Ohjausryhmät näyttävät hankkeelle suuntaa

Labyrintti

Uusimaa 2019 -hankkeen ohjausryhmät antavat uuden maakunnan valmistelulle suuntaa ja toimivat hankkeen ulkopuolisina neuvonantajina. Ohjausryhmien kokoonpanot ja kokousten aineistot löydät ryhmien omilta sivuilta.

Lisäksi hankkeella on sisäisenä johtoryhmänä muutos- ja hankejohtajista koostuva operatiivinen johtoryhmä. Sen tehtävänä on varmistaa valmistelukokonaisuuksien keskinäinen vuoropuhelu, aikatauluttaa valmistelua ja käsitellä ulkoisille ohjausryhmille esiteltävät asiat. 


Hankkeen ohjausryhmät