Neuvottelukunta

Kannella, kuva Tuula PalasteUudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun neuvottelukunta on neuvoa antava elin ja uudistukseen osallistuvien tahojen kuulemisfoorumi. Sen tehtävänä on myös auttaa tiedon välittämisessä koko uudistuskenttään. Kokouksiin kutsutaan edustajia laajasti uudistukseen osallistuvista organisaatioista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula.


Neuvottelukunnan kokousaineistot


29.1.2019Esivalmistelun neuvottelukunta 14.12.2018

Neuvottelukunta tutustui maakunnan rakentamiseen hankejohtajien ja vastuuvalmistelijoiden esittelemien teemojen kautta. Esittelyjen taustamateriaalina oli Maakunnan tavoitetila -raportti.

» Maakunnan tavoitetila (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi28.8.2017Esivalmistelun neuvottelukunta 25.8.2017

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen neuvottelukunta kokoontui perjantaina Kuntatalossa. Kokouksessa käytiin läpi valmistelun ja toteutuksen muuttunutta aikataulua sekä kuultiin Eero Laesterän esitys uudistuksen taloudellisista vaikutuksista kuntakohtaisesti Uudellamaalla.

> Pauli Harju: Sote- ja maakuntauudistuksen jatko VN:n muutosten jälkeen
> Eero Laesterä: Maakuntien tilaama maakunta- ja kuntakohtainen tarkastelu
> Markus Sovala: Luomme itsehallinnollisen Uudenmaan
> Timo Aronkytö: Maakunnan sote-järjestäjän rakentaminen ja aikataulu vuoteen 2027
> Uudenmaan uusi aikataulu

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2017Esivalmistelun neuvottelukunta 4.5.2017

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen neuvottelukunta kokoontui aamupäivällä Kuntatalossa. Neuvottelukunta totesi, että maakuntavalmistelun toteuttamisen resurssit ratkaisevat mahdollisuuden toteuttaa uudistus hallituksen kaavailemassa aikataulussa.

Neuvottelukunnan mielestä Uudenmaan tulee jatkaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua pisimmän mahdollisen siirtymäajan mukaisesti. Neuvottelukunta korosti muutoksen riskienhallinnan tärkeyttä.

Tähän mennessä valtion linjaama rahoitus on riittämätön ja kohtelee Uuttamaata epäoikeudenmukaisesti. Väliaikaishallinnon rahoitus tulee olemaan valtakunnallisesti kaksi euroa asukasta kohden, mutta Uudellemaalle on luvassa vain alle yksi euro asukasta kohden. Hallituksen esittämää valinnanvapauden pilotointimallia ei pidetä mahdollisena vaihtoehtona Uudellamaalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.3.2017Esivalmistelun neuvottelukunta 16.3.2017

Neuvottelukunta on Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun neuvoa antava elin ja uudistukseen osallistuvien tahojen kuulemisfoorumi. Sen tehtävänä on myös auttaa tiedon välittämisessä koko uudistuskenttään. Kokouksiin kutsutaan edustajia laajasti uudistukseen osallistuvista organisaatioista. Keväällä 2017 neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.12.2016Esivalmistelun neuvottelukunta 21.12.2016

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen neuvottelukunta kävi 21. joulukuuta Kuntatalolla keskustelua esivalmistelun käytännöistä.  Neuvottelukunnan tärkeänä tehtävänä on tuoda valmisteluun uudistukseen osallistuvien tahojen näkemyksiä sekä välittää tietoa esivalmistelun etenemisestä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi