Ympäristöterveydenhuolto-ryhmä

Maaseutu. kuva Tuula PalastePuheenjohtajana toimii Tiina Tiainen Porvoosta ja sihteerinä Miia Suurkuukka Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.


2.1.2019Ympäristöterveydenhuollon kokous 14.12.2018

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan ympäristöterveydenhuolto kokoaa valvontayksiköiden tuoreet talous- ja sopimustiedot maakuntavalmistelua varten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.12.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 23.11.2018

Muistiot
> Muistio

Valmisteluryhmä sopi käytännöt maakuntauudistuksesta riippumattoman yhteistyön tiivistämiseksi vuoden 2019 alusta lukien. Ryhmässä käsiteltiin lisäksi varautumisen jatkovalmistelua ja laadunhallinnan työkaluja maakuntavalmistelun jatkoa ajatellen. Valmisteluryhmä toivoo, että myös ympäristöterveydenhuolto kutsutaan jatkossa mukaan maakunnan varautumisen kokonaisuuden valmisteluun. Eläinlääkintähuollon organisoinnin valmistelusta sovittiin, että eläinlääkintähuollon ryhmän esitys pidetään jatkovalmistelun pohjana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.10.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 11.10.2018

Muistiot
> Muistio

Alustava ympäristöterveydenhuollon organisaatiomalli todettiin hyväksi pohjaksi jatkotyöstämiselle. Mahdollinen erillisratkaisu vaikuttaa organisaatioon. Ehdotettu malli olisi kuitenkin monelta osin toimiva siinäkin tapauksessa, että ympäristöterveydenhuoltoon tulee jokin erillisratkaisu.  

Ympäristöterveydenhuollon maakuntavalmistelusta on ollut hyötyä nykyisille valvontayksiköille yhteistyön tiivistyessä, vaikka maakuntauudistus ei toteutuisikaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.10.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 27.9.2018

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon organisaation suunnittelua jatketaan aluemallilla. Alustava ehdotus organisaatioksi tuodaan seuraavaan ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmän kokoukseen. 

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon yksiköiden elintarvikevalvontasuunnitelmia pyritään yhtenäistämään jo vuodeksi 2019.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.9.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 29.8.2018

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon organisaation valmistelu tiivistyy. Eläinlääkintähuollon järjestämisestä maakunnassa pidetään erillinen työpaja. Nykyisten yksiköiden toimintaa pyritään yhtenäistämään jo ennen maakunta-uudistusta. Ensimmäisenä työpajat valvontasuunnitelmien yhdenmukaistamiseksi pidetään 12.9. Tuusulassa ja 25.10. Helsingissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.6.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 31.5.2018

Muistiot
> Muistio

Eläinlääkintähuollon valmistelu on aloitettu pienryhmässä. Uudenmaan maakunnan elintarvikevalvonnan ja terveydensuojeluvalvonnan sekä mahdollisesti tupakkavalvonnan tarkempaa organisoitumista Uudenmaan maakunnassa käydään läpi työpajassa 29.8.2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.5.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 27.4.2018

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon järjestäjän tehtävät alkavat selkeytyä. Eläinlääkintähuollon järjestämisen suunnitteluun muodostetaan pienryhmä. Koko ympäristöterveydenhuollon henkilöstötilaisuus järjestetään 17.5.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.4.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 26.3.2018

Muistiot
> Muistio

Maakunnan valmisteluorganisaatiossa aloittaa ympäristöterveydenhuollon vastuuvalmistelijana Riikka Åberg. Ympäristöterveydenhuollon valmistelu jatkuu hyvässä yhteistyössä valmistelutyöryhmän ja työnsä aloittavan valmistelijan kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.3.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 2.3.2018

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon järjestäjätehtäviä käytiin läpi. Kokouksessa esiteltyjä järjestäjälle kaavailtuja tehtäviä pidettiin mahdollisina, jos järjestäjä-tuottajamalli toteutuu.

Liitteet:
> Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen, Teppo Heikkilä (pdf)
> Ympäristöterveydenhuollon ja alkoholihallinnon henkilöstöinfo 17.5.2018, ohjelma (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.1.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 29.1.2018

Muistiot
> Muistio

Valmisteluryhmä pitää ykkösvaihtoehtona sitä, että ympäristöterveydenhuolto olisi oma toimialansa maakunnassa. Sijoittuminen erillisenä liikelaitoksena turvallisuustoimialalle nähdään myös mahdollisena vaihtoehtona. Ympäristöterveydenhuollon sisäisen organisoinnin pohjana on sektorimalli, jossa palvelut toteutetaan tarpeellisin osin alueellisesti. Ympäristöterveydenhuolto jatkaa toimintojensa yhdenmukaistamista yhdessä henkilöstön kanssa. Toukokuussa järjestetään henkilöstölle infotilaisuus valmistelun etenemisestä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.10.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 13.10.2017

Muistiot
> Muistio

Maakunnan organisaatiossa ympäristöterveydenhuollon on tärkeä säilyä yhtenä kokonaisuutena. Ympäristöterveydenhuollon toiminnot (alkoholivalvonta mukaan lukien) soveltuvat järjestäjä-organisaatioon, koska kaikkia ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei voi tehdä liikelaitoksessa. Toiminnan tarkemman organisoinnin alustava suunnittelu jatkuu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.9.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 13.9.2017

Muistiot
> Muistio

Maakuntavalmistelu jatkuu, ympäristöterveydenhuolto laatii ehdotuksen ympäristöterveydenhuollon organisointivaihtoehdoista maakunnassa, ICT-kyselyyn yhteinen vastaus ympäristöterveydenhuollolta, marraskuussa ympäristöterveydenhuollon henkilöstö pääsee kehittämään ympäristöterveydenhuollon yhteisiä prosesseja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 30.5.2017

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon esivalmistelutyöryhmä saa valmiiksi tämän hetkiset toimeksiannot synergia- ja yhteistyötarkastelusta kesäkuun alussa. Valmistelua voidaan jatkaa, kun ympäristöterveydenhuollon mahdollisista erillisratkaisuista tiedetään enemmän.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.5.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 8.5.2017

Muistiot
> Muistio

Jatkotyöskentely tapahtuu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa maanantaina 15.5.2017– aiheena synergiat tulevan maakunnan tehtävien välillä ja tulevien yhteistyötarpeiden tunnistaminen. Osalllisuus- ja vaikuttaminen -osa-alue työstetty lähes valmiiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.5.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 28.4.2017

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon nykytilan kuvaukset lähes valmiit ja ne ovat valmiita 30.4.2017 mennessä. Lisäksi sovittiin jatkotyöskentelystä osallistamisen suhteen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 18.4.2017

Muistiot
 > Muistio

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon nykytilan kuvausten valmistelu etenee aikataulussa ja ne ovat valmiita 30.4.2017 mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.4.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 4.4.2017

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon palvelukuvausten valmistelu käynnistyy ja ne ovat valmiita 18.4.2017 mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi