Turvallisuustoimintojen koordinaatioryhmä

Pelastustoimi. Kuva Tuula PalasteRyhmän puheenjohtajana toimii Martti Lipponen. Ryhmä korvaa aiemman Pelastus ja varautuminen -ryhmän.


27.6.2018Turvallisuustoimintojen koordinaatioryhmän kokous 21.6.2018

Muistiot

Turvallisuustoimintojen maakuntavalmistelun koordinaatioryhmä näkee, että Uudenmaalla paikan päällä tapahtuva pelastuskoulutus on välttämätöntä muun muassa rekrytointien turvaamisen kannalta. Uudellamaalla tarvitaan myös kaksikielistä palvelua. Lisäksi maakunnalla tulee olla merkittävä rooli maanpuolustuskurssien järjestämisessä. Kurssien määrän, sisällön ja tarvittavan osaamisen tulee vastata Uudenmaan tarpeita. 

Uudenmaan varautumisen osalta keskeistä on maakunnan ja kuntien toimintojen hyvä yhteensovittaminen. Myös pelastustoimen järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta seuraa kuntayhteistyön tarve sekä järjestäjän että pelastusliikelaitoksen osalta. 

Uudenmaan nykyisten neljän pelastuslaitoksen yhdistämisestä laadittu esiselvitys muodostaa hyvän pohjan jatkotyölle. Laitosten yhdistäminen perustuu valtion päätökseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi6.4.2017Pelastus ja varautuminen -ryhmän kokous 13.4.2017

Muistiot
> Muistio

Pelastustoimen uudistuksen riskit ja mahdollisuudet tulee arvioida ja toiminnan rajapinnat selvittää.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi