Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmä

uusimaa2019 Kuva Anni LevonenPuheenjohtajana toimii Juha Eskelinen ja sihteerinä Eero Venäläinen, kumpikin Uudenmaan liitosta.


21.6.2017Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmän kokous 21.6.2017

Muistiot
> Muistio

Aluekehittämisellä ja kasvupalveluilla on useita yhtymäpintoja moniin maakunnan tehtäväaloihin. Aluekehittämisessä tiivistyy maakunnan strateginen osaaminen. Aluekehittämisnäkökulma sisältyy jollain tavoin kaikkiin maakunnan 25 tehtävään. Alatyöryhmä pitää erityisen tärkeänä yhteyspintaa kuntien kanssa aluekehittämisen ja kasvupalveluiden osalta, koska kunnilla säilyy operatiivinen vastuu monilta osin aluekehittämistoimissa.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.4.2017Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmän kokous 13.4.

Muistiot
> Muistio

Alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden valmisteluryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja käsitellyt toimeksiannon mukaisesti maakunnan liiton, ELY-keskusten ja TE-toimiston nykytilannekuvaa. Erityisesti on pyritty hahmottamaan olemassaolevia palvelukokonaisuuksia, henkilöstörakennetta sekä resursseja. Valmisteluryhmä odottaa MAKU-tiimin mahdollisia jatkotoimeksiantoja.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.4.2017Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmän kokous 4.4.2017

Muistiot
> Muistio

Valmisteluryhmän ensimmäisessä kokouksessa saatiin selvitys aluekehittämistyön ja kasvupalveluiden tämänhetkisestä tilanteesta. Kokouksen johtopäätöksenä oli, että jatkotyössä täsmennetään alustavaa tilannekuvaa. Samalla sovittiin, että valmistelutyöryhmä laatii yhden koosteen aluekehittämisen ja kasvupalveluiden tehtävistä ja palveluista. Erityisesti painotetaan selkeää kuvaa näiden toimintojen henkilöstörakenteesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi