ICT-ryhmän valmisteluaineistot

laitteita ja johtoja

Esivalmistelun ICT-ryhmä tekee nykytilakartoituksen ICT-järjestelmistä, luo tiekartan ja aikataulun vuodenvaihteessa 2020–2021 tarvittaville maakunnan ICT-ratkaisuille sekä ehdotuksen ICT-järjestelmien integraatiosta ja tavoitetilasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Pertti Mäkelä.


21.12.2018

ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 17.12.2018

Muistiot

Muistio julkaistaan myöhemmin

ICT-hanketta pyritään jatkamaan suunnitelman mukaisesti siten, että ict-peruspalvelut ovat käytettävissä 1.1.2021 alkaen lakiuudistuksen käsittelytilanteesta huolimatta.

Hankkeen TOSI-järjestelmille varaudutaan laatimaan varasuunnitelma, jossa huomioidaan mahdollinen hitaampi siirtyminen keskitettyyn asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien nyt käytössä olevia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä käytetään, kunnes Apotti on otettavissa käyttöön.

TORI-järjestelmissä voidaan myös joutua varautumaan omiin palveluihin, jos Vimanan toteutuksessa olevat hankkeet viivästyvät.

Yhteistyötä Vimanan ja SoteDigin kanssa pyritään tekemään tiiviimmin. Aktiivisempaa ja konkreettisempaa yhteydenpitoa toivotaan molempien perustettujen yhtiöiden puolelta tarkemman yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi.

ICT-hankkeen työ- ja resurssisuunnitelmat on täsmäytetty ad 30.6.2019. Alentuneet omat henkilöstöresurssit ja rahoituksen niukkuus on huomioitu alkuvuoden suunnitelmissa ja toiminnassa.

ICT-valmistelun rahoitushakemus vuoden 2019 osalta on lähetetty VM:öön 14.12.2019.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja