Uudistushanke tukee ehdokkaita maakuntavaaleihin valmistautumisessa

kompassi kädessä


Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään tämänhetkisen arvion mukaan syksyllä 2019. Vaaleissa Uudenmaan maakunnalle valitaan 99-jäseninen maakuntavaltuusto, joka käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa.

Maakuntavaltuusto voisi aloittaa toimintansa vuoden 2020 alkupuolella. Lakisääteisten tehtävien lisäksi ensimmäisellä maakuntavaltuustolla on myös maakunnan käynnistämiseen liittyviä erityistehtäviä, sillä se päättää muun muassa uuden maakunnan johtamisjärjestelmästä ja toimielimistä.

Uusimaa 2019 -hanke tukee ehdokkaiksi ryhtyviä vaaleihin valmistautumisessa erilaisten materiaalien ja koulutusten kautta. Hanke auttaa päätöksentekijäksi tahtovaa hahmottamaan muutosprosessia, maakunnan valmistelua sekä uuden maakunnan toimintaa ja valtuutetun tehtävää.

Kerromme ehdokkaille suunnatuista materiaaleista ja koulutuksista tarkemmin vuonna 2019, kun maakuntaa ohjaava lainsäädäntö astuu voimaan.


Miten voin asettua ehdokkaaksi maakuntavaaleissa?

Maakuntavaaleihin ehdokkaita asettavat puoluerekisteriin merkityt puolueet. Valmistautuminen maakuntavaaleihin on jo käynnissä monissa puolueissa, joten ehdokkaaksi tahtovan kannattaa ottaa yhteyttä oman puolueensa paikallisyhdistykseen. 

Myös valitsijayhdistykset voivat asettaa ehdokkaita maakuntavaaleihin. Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 100 itsehallintoalueella asuvaa äänioikeutettua.

Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Ehdokaslistan maksimipituus on 1,5 kertaa maakunnassa valittavien valtuutettujen määrä. Puolueet ja valitsijayhdistykset tekevät ehdokashakemukset maakuntavaalilautakunnalle.

» Ehdokasasettelulomakkeet vaalit.fi-sivustolla


Kuka voi asettua ehdolle?

Maakuntavaaleissa ehdokkaaksi voi asettua henkilö,

  1. jonka kotikunta kuuluu kyseiseen maakuntaan,
  2. jolla on jossakin maakunnassa äänioikeus maakuntavaaleissa ja
  3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen maakuntavaltuustoon ei kuitenkaan ole:

  1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi maakuntaa koskevia valvontatehtäviä;
  2. maakunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii maakuntahallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen tai maakunnan liikelaitoksen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
  3. maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun maakunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
  4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa maakunnan liikelaitoksessa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai muita maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavassa yhteisössä tai säätiössä.Tutustu tarkemmin valmisteluun ja aineistoihin