Äänestäminen tapahtuu kuntavaaleista tutulla tavalla

Nuija, kuva Kosti Keistinen


Maakuntavaaleissa äänestäminen on keskeinen tapa vaikuttaa maakunnan palveluihin ja alueen tulevaisuuden näkymiin.


Äänioikeus on maakunnan asukkailla

Äänioikeus maakuntavaaleissa määräytyisi vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen maakuntaan kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen maakuntaan kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen maakuntaan kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan maakuntavaaleissa.


Miten maakuntavaaleissa äänestetään?

Pääperiaatteena on, että maakuntavaaleissa toimitaan samalla tavalla kuin kuntavaaleissa.

Äänioikeutetut saavat ennen vaaleja kotiinsa ilmoituksen äänioikeudesta. Sen yhteydessä kerrotaan vaalipäivän äänestyspaikka ja ennakkoäänestyksen ohjeet.  

Kunnat huolehtivat äänestyspaikoista ja kuntien vaaliviranomaiset järjestävät muun muassa ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt, vaaleista tiedottamisen sekä ennakkoäänten ja vaalipäivän äänten laskemisen. Maakuntavaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen.

Vuodesta 2021 alkaen maakuntavaalit on tarkoitus järjestää samaan aikaan kuntavaalien kanssa. Maakuntavaltuuston toimikausi olisi jatkossa näin ollen neljä vuotta.