Uudenmaan maakuntavaltuusto valitaan vaaleilla vuonna 2019

loisto-merellä


Tulevan Uudenmaan maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, johon valitaan maakuntavaaleilla 99 jäsentä.

Maakuntavaalien järjestäminen ja vaalien tarkempi aikataulu riippuvat maakuntaa säätelevien lakien voimaantulosta. Tämänhetkisen arvion mukaan vaalit järjestettäisiin aikaisintaan syksyllä 2019. Näin ollen uusi maakuntavaltuusto voisi aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.

Vaaleissa äänestäminen on keskeinen tapa vaikuttaa maakunnan toimintaan, mutta uusmaalaiset voivat osallistua maakunnan päätöksentekoon myös monilla muilla tavoilla. Asukkaat voivat tulla mukaan esimerkiksi neuvostojen toimintaan tai käyttää aloiteoikeutta.

Maakuntavaaleissa äänioikeus on maakunnan asukkailla ja vaalipiirinä on koko Uudenmaan maakunta. Ehdokkaita asettavat puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset.


Mistä asioista maakuntavaltuusto päättää?

Maakuntavaaleilla valittava maakuntavaltuusto vastaa siitä, mihin suuntaan Uuttamaata kehitetään tulevina vuosina. Valtuusto päättää, miten ja millaisia palveluja maakunta tarjoaa asukkailleen. Päätöksenteko on luonteeltaan strategista ja valtuusto valvoo laajasti koko Uudenmaan etua. 

Valtuusto hyväksyy esimerkiksi maakunnan talousarvion, strategian ja hallintosäännön. Sen sijaan valtuusto ei päätä operatiivisesta toiminnasta, kuten siitä, missä yksittäinen sote-keskus sijaitsee.

Maakuntavaltuusto valitsee alaisuudessaan toimivan maakuntahallituksen. Se vastaa maakunnan hallinnon ja talouden hoidosta yhdessä maakuntajohtajan kanssa.

Maakunnan jakautuessa järjestäjä- ja tuottajayksikköihin maakuntahallituksella on merkittävä rooli kokonaisuuden yhteensovittamisessa sekä maakuntakonsernin omistajaohjauksessa.

Ensimmäisellä valtuustolla erityistehtäviä

Ensimmäinen maakuntavaltuusto toimii poliittisena päätöksentekijänä jo ennen kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle tammikuussa 2021. 

Ensimmäinen valtuusto tekee maakunnan perustamiseen liittyviä keskeisiä linjauksia: Se päättää uuden maakunnan hallintosäännöstä ja organisaatiosta sekä strategiasta ja budjetista. Lisäksi valtuusto linjaa muista merkittävistä maakunnan ohjaukseen liittyvistä asioista ja valitsee uuden maakunnan johtavat viranhaltijat.


Mitä Uudenmaan nykyiselle maakuntavaltuustolle tapahtuu?

Nykyinen maakuntavaltuusto on Uudenmaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Maakuntavaltuuston jäsenet on valittu uusmaalaisten kunnanvaltuustojen edustajista siten, että jokaisesta kunnasta on ollut edustus maakuntavaltuustossa. Maakuntavaltuuston poliittiset voimasuhteet vastaavat kuntavaalien tulosta.

Maakuntauudistuksen myötä Uudenmaan liitto liittyy osaksi Uudenmaan maakuntaa. Näin ollen nykyinen maakuntavaltuusto lopettaa toimintansa Uudenmaan liiton toiminnan myötä.

Uudessa maakunnassa valtuutetun tehtävät ovat aiempaa kokonaisvaltaisempia, koska mukaan tulevat esimerkiksi sote-palveluihin ja pelastustoimeen liittyvä päätöksenteko. Varsinaisen valtuustotyön ohessa valtuutetut hoitavat tehtäväänsä todennäköisesti myös muissa maakunnan toimielimissä kuten valiokunnissa.

» Lue lisää Uudenmaan liiton päätöksenteosta