Henkilöstö mukana uudistuksessa

Pyöräilijät, kuva Tuula Palaste-Eerola


Sote- ja maakuntauudistuksen myötä tulevat maakunnat saavat vastuullisen tehtävän kymmenien erilaisten palvelujen järjestämisestä. Henkilöstö on uudistuksessa keskeisessä roolissa, kun nykyistä osaamista siirretään maakuntaan ja palveluja uudistetaan tulevien vuosikymmenten tarpeita varten.

Uudenmaan maakunnan valmistelu nojaa nykyisten organisaatioiden osaamiseen – useimpien hankkeessa työskentelevien tausta on tulevaan maakuntaan liittyvissä organisaatioissa. Lisäksi periaatteena on, että hankkeessa tehty työ on myös nykyisten organisaatioiden hyödynnettävissä.


Uudellamaalla noin 60 000 siirtyvää työntekijää

Uudistuksen toteutuessa Uudenmaan maakunnan palvelukseen siirtyisi liikkeenluovutuksella noin 60 000 työntekijää.

Suurin osa heistä on HUSin, kuntien ja kuntayhtymien sote-palvelujen henkilöstöä. Maakuntaan liittyvät myös Uudenmaan nykyiset neljä pelastuslaitosta. Työntekijöitä uusi maakunta saa myös ELY-keskuksesta, ympäristöterveydenhuollosta, maaseutupalveluista ja Uudenmaan liitosta.

Siirtyvän henkilöstön määrä ja työntekijöiden paikat maakunnan organisaatiossa tarkentuvat valmistelun edetessä. Konkreettiselle tasolle henkilöstösiirtojen osalta päästään vasta vuoden 2020 jälkipuolella.

Vaikka valmistelussa puhutaankin siirtyvästä henkilöstöstä, suurimman osan kohdalla työarki pysyy entisen kaltaisena. Henkilöstö siirtyy maakuntaan ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin nykyisten työ- ja virkasuhteiden oikeudet ja velvollisuudet säilyvät.


Osallistumisen tavat laajenevat lakien tultua voimaan

Uudenmaan maakuntavalmistelussa on jo suunniteltu erilaisia osallistumisen menetelmiä, joita maakuntaan liittyvät työyhteisöt voivat hyödyntää arjessaan. Periaatteena on, että Uusimaa 2019 -hanke tarjoaa menetelmiä ja maakuntaan liittyvät organisaatiot saavat valita niistä itselleen sopivimmat.

Näitä laajempia osallistumisen tapoja aletaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun maakuntauudistusta koskevat lait on hyväksytty eduskunnassa ja uudistuksen toteutuminen varmistuu.

Osallistamisen tarkoituksena on lisätä henkilöstön tietoisuutta uudistuksesta ja vähentää epävarmuutta yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kautta. Osallistumisen tapoina voivat olla esimerkiksi keskustelutilaisuudet, työpajat tai tiiminvetäjille tarkoitetut taustamateriaalit.

Valtakunnallista päätöksentekoa odotellessa henkilöstön kannattaa keskittyä kehittämään työtään nykyisissä organisaatioissaan ja pitämään yllä omaa ammattitaitoaan. Kehitystyö ei mene hukkaan etenipä uudistus tavalla tai toisella.


Hankkeen HR-tiimi valmistelee turvallista siirtymää

Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstövalmistelussa varmistetaan, että siirtymä uuteen maakuntaan tapahtuu turvallisesti myös henkilöstön näkökulmasta.

HR-tiimissä valmistellaan henkilöstön siirtymän lisäksi osallistamisen tapoja ja uuden maakunnan HR-toimintoja.

» Lue lisää HR-valmistelusta


Henkilöstöfoorumi kokoontuu kuukausittain

Henkilöstöfoorumi on Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä, jonka jäsenet ovat kuntien ja valtion pääsopijajärjestöjen edustajia.

Henkilöstöfoorumi kokoontuu kuukausittain. Se käsittelee uudistushankkeen etenemistä ja tuo valmisteluun henkilöstön näkökulmaa. Henkilöstöfoorumin kokousmateriaalit julkaistaan Uusimaa 2019 -verkkosivuilla aina kokousten jälkeen.

» Henkilöstöfoorumin verkkosivu ja kokousmateriaalit