Uusi maakunta syntyy yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa

Porvoo keväällä


Maakuntauudistuksen tavoitteena on vahvistaa edustuksellista demokratiaa ja lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Uudellamaalla tämä on otettu myös valmisteluvaiheen ohjenuoraksi. Valmistelussa on ollut keskeisenä periaatteena avoimuus sekä asukkaiden ja erilaisten sidosryhmien mukaan ottaminen alusta alkaen. 

Osallistumisen toteuttamisesta on säädetty monissa olemassa olevissa laeissa ja myös maakunta- ja sotelakien luonnoksissa edellytetään ottamaan asukkaat ja asiakkaat mukaan suunnittelusta päätöksenteon valmisteluun.

Osallisuusohjelma kuvaa osallistumisen periaatteita

Maakunnan osallistumisen rakenteet, käytänteet ja periaatteet kootaan osallisuusohjelmaan. Osallisuusohjelman ensimmäinen luonnos esiteltiin maakuntahallituksessa 4.6.2018. Asiakirja kehittyy kokeilemalla ja maakunnan valmistelun edetessä. Lopullisen muotonsa ohjelma saa uuden maakunnan alettua.

» Tutustu osallisuusohjelmaan


Henkilöstö on uudistuksen tärkein voimavara

Uudenmaan maakuntaan siirtyy noin 60 000 työntekijää muun muassa kunnista, kuntayhtymistä ja pelastuslaitoksista. Henkilöstön osallistamista ja muutosvalmiuden kasvattamista valmistellaan parhaillaan Uusimaa 2019 -hankkeessa. 

Tarkemmista suunnitelmista, ajankohtaisista aiheista ja osallistumisen tavoista keräämme tietoja verkkosivujemme Henkilöstölle-osioon.


Maakuntavaalit järjestetään vuonna 2019

Uudenmaan ensimmäinen maakuntavaltuusto valitaan vaaleilla vuonna 2019. Vaalien tarkempi ajankohta riippuu maakuntaa ohjaavien lakien voimaantulosta. 

Vaaleissa äänioikeus on kaikilla uusmaalaisilla. Maakuntavaltuuston tehtävänä on ohjata maakuntaa strategisella tasolla. Se päättää esimerkiksi siitä, millaisia palveluita maakunta tarjoaa asukkailleen. Lisäksi ensimmäisellä valtuustolla on maakunnan käynnistämiseen liittyviä erityistehtäviä.