Fakturering

Vi önskar att ni i första hand skickar fakturor elektroniskt. 

Som referens anges gakturabeställarens namn och/eller information om att fakturan gäller projektet Nyland 2019.

Information om elektronisk fakturering:

Elektronisk faktureringsadress: FI5257230210028325 
Operatör: OP-gruppen
Förmedlarens kod: OKOYFIHH 
Nylands förbunds FO-nummer: 0201296-1


Pappersfakturor skickas till adressen:

Nylands förbund, fakturering
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors