Kontaktuppgifter

Markus Sovala. Kuva Laura Saukkonen
Markus Sovala
Förändringsledare, landskapsreformen
Föredragande i politiska styrgruppen och tjänstemannaledningsgruppen
040 664 6091
markus.sovala@uudenmaanliitto.fi
Twitter: @MarkusSovala

Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen
Timo Aronkytö
Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen
Föredragande i politiska styrgruppen och tjänstemannaledningsgruppen
040 631 5011
timo.aronkyto@uudenmaanliitto.fi

Twitter: @aronkyto

Rolf Paqvalin
Rolf Paqvalin

Sakkunnig
Beredning av koncernförvaltningen
045 209 2199
rolf.paqvalin@uudenmaanliitto.fi
Twitter: @RPaqvalin

Inka Kanerva. Kuva Tuula Palaste
Inka Kanerva
Kommunikationsdirektör, Nylands förbund
Kommunikation och delaktighet, kommundirektörsmötets sekreterare
040 541 8308
inka.kanerva@uudenmaanliitto.fi
Twitter: @InkaKanerva

Inka Tikkanen-Pietikäinen, kuva Laura Saukkonen
Inka Tikkanen-Pietikäinen

Förvaltningschef, Nylands förbund
Projektförvaltning, samordning av förberedelserna, personalfrågor
Den politiska styrgruppens sekreterare, personalforumets sekreterare
040 554 5538
inka.tikkanen-pietikainen@uudenmaanliitto.fi

Twitter: @Tikkain


Virpi Martikainen
Projektplanerare, Nylands förbund
Sekreterare för vårdreformteamet
050 436 5544
virpi.martikainen@uudenmaanliitto.fi


Kosti Keistinen

Kommunikationsplanerare, Nylands förbund
040 635 8249
kosti.keistinen@uudenmaanliitto.fi
Twitter: @KostiOlavi

Tiina Öhman. Kuva Anni Levonen
Tiina Öhman

Projektassistent
+358 40 534 4519
tiina.ohman@uudenmaanliitto.fi

Twitter: @TiinaOhman


Outi Mäkelä, kuva Milla Aalto
Outi Mäkelä
Landskapsstyrelsens ordförande
Delegationens och den politiska styrgruppens ordförande
050 5122 877
outi.makela@eduskunta.fi

Twitter: @outimakela

Ossi Savolainen, kuva Milla Aalto
Ossi Savolainen
Landskapsdirektör
Ordförande för tjänstemannaledningsgruppen och kommundirektörsmötet
040 5898 415
ossi.savolainen@uudenmaanliitto.fi

Petri Knaapinen_Kuva Laura Saukkonen_1
Petri Knaapinen

Överdirektör, NTM-centralen i Nyland
Ordförande för landskapsreformens grupp
0295 021 000 (växeln)
petri.knaapinen@ely-keskus.fi

Reino Koho 06_nettiReino Koho

Enhetschef, NTM-centralen i Nyland
Sekreterare för landskapsreformens grupp
0295 021 000 (växeln)
reino.koho@ely-keskus.fi


Juha Jolkkonen
Sektorchef, social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Ordförande för social- och hälsovårdsgruppen
09 3104 2215
juha.jolkkonen@hel.fi

Tero Suursalmi
Tero Suursalmi

Jurist, Nylands förbund
Tjänstemannaledningsgruppens sekreterare
050 569 3391
tero.suursalmi@uudenmaanliitto.fi


Helena Ylisipola
Helena Ylisipola

ICT-projektledare
050 350 9968
helena.ylisipola@uudenmaanliitto.fi


Mikko Rotonen

Mikko Rotonen
ICT-projektledare
0500 474 944
mikko.rotonen@uudenmaanliitto.fi