Målet är att en smidig övergång till det nya landskapet sker 1.1.2021

Aikataulu

Statsminister Juha Sipilä gav i juni 2018 riksdagen statsministerns upplysning om att de nya landskapen inleder sin verksamhet den 1 januari 2021. Den ursprungliga tidtabellen ändrades alltså så att beredningen fortsätter ytterligare under 2020.
Projektet Nyland 2019 som bereder vård- och landskapsreformen i Nyland fortsätter sitt arbete och tilläggstiden på ett år kommer väl till pass. Målet är att den nya tidtabellen ska möjliggöra en smidig övergång till det nya landskapet i början av 2021.

Du kan läsa mer om reformens tidtabell på riksnivå på Regionreformen.fi.

» Regionreformen.fi: TidsplanSå här framskrider förberedelserna i Nyland

Tidtabell 14.12.2018


Det nya landskapet byggs upp i tre steg

För närvarande pågår reformens förberedelsefas. Under förberedelserna som sker inom projektet Nyland 2019 som leds av Nylands förbund skapar man förutsättningar för att överföra uppgifter, personal och egendom till det nya landskapet. I Nyland körde beredningen i gång i början av december 2016.

Förberedelsefasen fortsätter tills de lagar som styr landskapets verksamhet träder i kraft. En temporär förvaltning tar över då förberedelsefasen upphör. Den temporära förvaltningen har i uppgift att förbereda verksamheten för 2020 och hålla landskapsval. I enlighet med landskapsstyrelsens beslut påbörjas en del av den temporära förvaltningens uppgifter redan i förberedelsefasen. Om den temporära förvaltningen används också benämningen temporärt beredningsorgan.

Det nya landskapsfullmäktige organiserar sig efter valet och utser en landskapsstyrelse. En landskapsdirektör och de övriga högsta tjänsteinnehavarna utses. Landskapet blir därefter behörigt. Före år 2021 genomförs också personalöverföringar och landskapskoncernens enheter inrättas.

Landskapet utför sina lagstadgade uppgifter från och med början av 2021, då också ansvaret att organisera tjänster överförs till landskapet. Då börjar Nyland förverkliga sitt servicelöfte och sin strategi. Valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna utvidgas stegvis. 

Utvecklingen av landskapet och dess tjänster fortskrider under de kommande åren. Målet är att Nyland ska vara Europas bästa område att bo och verka på år 2030.