Målet är att smidigt övergå till det nya landskapet 1.1.2020

Aikataulu

Landets regering beslutade i juli 2017 att de nya landskapen inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. Den ursprungliga tidtabellen har därmed ändrats så att beredningen fortsätter ytterligare ett år efter 2019.

Projektet Nyland 2019 som bereder vård- och landskapsreformen i Nyland fortsätter sitt arbete och tilläggstiden på ett år kommer väl till pass. Målet är att den nya tidtabellen ska möjliggöra en smidig övergång till det nya landskapet i början av 2020.

Du kan läsa mer om reformens riksomfattande tidtabell på regionreformen.fi.

> Regionreformen.fi: Tidtabellen


Så här framskrider förberedelserna i Nyland

Tidtabell


Det nya landskapet byggs upp i tre steg

För närvarande pågår reformens förberedelsefas. Under förberedelsefasen skapar man förutsättningar för att överföra uppgifter, personal och egendom till det nya landskapet. I Nyland körde beredningen i gång i december 2016.

> Läs mer om förberedelsefasen

Beredningen pågår fram till sommaren 2018 då avsikten är att lagarna som styr landskapets verksamhet ska träda i kraft. En temporär förvaltning tar över då förberedelsefasen upphör. Den temporära förvaltningen har i uppgift att förbereda verksamheten för 2018 och 2019 och hålla landskapsval i oktober 2018. I enlighet med landskapsstyrelsens beslut påbörjas en del av den temporära förvaltningens uppgifter redan i förberedelsefasen. Om den temporära förvaltningen används också benämningen förberedande organ.

> Läs mer om den temporära förvaltningen

År 2019 har reserverats för att inleda det nya landskapets verksamhet. Det nya landskapsfullmäktige organiserar sig i början av året och utser därefter en landskapsstyrelse. Därtill utses en landskapsdirektör och de övriga högsta tjänsteinnehavarna. Under samma år genomförs också personalöverföringar och landskapskoncernens enheter inrättas.

> Läs mer om inledningsfasen

Landskapet tar itu med sina lagstadgade uppgifter från och med början av år 2020, då landskapet också får ansvar för organiseringen av tjänster. I det här skedet börjar Nyland förverkliga sitt servicelöfte och sin vision. Valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna utvidgas stegvis. Utvecklingen av landskapet och dess tjänster fortsätter under de kommande åren.