Målet är att smidigt övergå till det nya landskapet 1.1.2020

Aikataulu

Landets regering beslutade i juli 2017 att de nya landskapen inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. Den ursprungliga tidtabellen har därmed ändrats så att beredningen fortsätter ytterligare ett år efter 2019.

Projektet Nyland 2019 som bereder vård- och landskapsreformen i Nyland fortsätter sitt arbete och tilläggstiden på ett år kommer väl till pass. Målet är att den nya tidtabellen ska möjliggöra en smidig övergång till det nya landskapet i början av 2020.

Du kan läsa mer om reformens riksomfattande tidtabell på regionreformen.fi.

> Regionreformen.fi: Tidtabellen


Så här framskrider förberedelserna i Nyland

Tidtabell


Det nya landskapet byggs upp i tre steg

För närvarande pågår reformens förberedelsefas. Under förberedelsefasen skapar man förutsättningar för att överföra uppgifter, personal och egendom till det nya landskapet. I Nyland körde beredningen i gång i december 2016.

Beredningen pågår fram till sommaren 2018 då avsikten är att lagarna som styr landskapets verksamhet ska träda i kraft. En temporär förvaltning tar över då förberedelsefasen upphör. Den temporära förvaltningen har i uppgift att förbereda verksamheten för 2018 och 2019 och hålla landskapsval i oktober 2018. I enlighet med landskapsstyrelsens beslut påbörjas en del av den temporära förvaltningens uppgifter redan i förberedelsefasen. Om den temporära förvaltningen används också benämningen förberedande organ.

År 2019 har reserverats för att inleda det nya landskapets verksamhet. Det nya landskapsfullmäktige organiserar sig i början av året och utser därefter en landskapsstyrelse. Därtill utses en landskapsdirektör och de övriga högsta tjänsteinnehavarna. Under samma år genomförs också personalöverföringar och landskapskoncernens enheter inrättas.

Landskapet tar itu med sina lagstadgade uppgifter från och med början av år 2020, då landskapet också får ansvar för organiseringen av tjänster. I det här skedet börjar Nyland förverkliga sitt servicelöfte och sin vision. Valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna utvidgas stegvis. Utvecklingen av landskapet och dess tjänster fortsätter under de kommande åren.