Målet är att smidigt övergå till det nya landskapet 1.1.2021

Aikataulu

Statsminister Juha Sipilä gav i juni 2018 riksdagen en upplysning om att det nya landskapet inleder sin verksamhet den 1 januari 2021. Det innebär att den ursprungliga tidtabellen ändrades så att förberedelserna ännu fortsätter under år 2020.

Projektet Nyland 2019 som bereder vård- och landskapsreformen i Nyland fortsätter sitt arbete och utnyttjar den förlängda beredningstiden. Målet för vår tidtabell är att möjliggöra en smidig övergång till det nya landskapet i början av 2021.

Du kan läsa mer om reformens riksomfattande tidtabell på webbplatsen regionreformen.fi.

> Regionreformen.fi: Tidsplan


Så här framskrider förberedelserna i Nyland

Tidtabell 14.12.2018


Det nya landskapet byggs upp i tre steg

För närvarande pågår reformens förberedelsefas. Under förberedelsefasen skapar man förutsättningar för att överföra uppgifter, personal och egendom till det nya landskapet. I Nyland körde beredningen i gång i december 2016.

Beredningen pågår fram till slutet av 2018 då avsikten är att lagarna som styr landskapets verksamhet ska träda i kraft. En temporär förvaltning tar över då förberedelsefasen upphör. Den temporära förvaltningen har i uppgift att förbereda verksamheten för 2019 och hålla landskapsval i maj 2019. I enlighet med landskapsstyrelsens beslut påbörjas en del av den temporära förvaltningens uppgifter redan i förberedelsefasen. Om den temporära förvaltningen används också benämningen temporärt beredningsorgan.

Det nya landskapsfullmäktige organiserar sig i augusti 2019 och utser därefter en landskapsstyrelse. Därtill utses en landskapsdirektör och de övriga högsta tjänsteinnehavarna. Före år 2021 genomförs också personalöverföringar och landskapskoncernens enheter inrättas.

Landskapet tar itu med sina lagstadgade uppgifter från och med början av år 2021, då landskapet också får ansvar för organiseringen av tjänster. I det här skedet börjar Nyland förverkliga sitt servicelöfte och sin vision. Valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna utvidgas stegvis. Utvecklingen av landskapet och dess tjänster fortsätter under de kommande åren.