Nyland 2019-projektet bereder landskapet Nyland

Kättely

Förberedelser inför den riksomfattande landskaps- och vårdreformen genomförs i alla landskap. I Nyland heter reformprojektet Nyland 2019 och är en del av Nylands förbunds verksamhet.

Projektet har i uppgift att planera, bygga upp och samordna de tjänster som överförs till det kommande landskapet så att det nya landskapet kan inleda sin verksamhet 1.1.2021.

Inom projektet säkras en trygg övergång till det nya landskapet samt tjänster och verksamhetssätt förnyas. Beredningen har ett tätt samarbete med organisationer som överförs till landskapet.

Bekanta dig noggrannare med projektets verksamhet och beredningshelheter:

» Presentation av Nyland 2019-projektet (pdf)