Nylands metropollandskap är ett växande rikscentrum

Kollaasi

Nyland som har nästan 1,7 miljoner invånare är Finlands största landskap med tanke på invånarantal. Metropollandskapet som består av stora städer och mångsidiga regioner är ett viktigt centrum för näringsliv, forskning, utveckling och kultur med tanke på hela Finland. 

På grund av landskapets storlek ligger Nylands referensområden på övriga håll i Europa. Nyland är också ett landskap av internationell karaktär och turisternas favorit.

Hos Nylands 26 kommuner finner man likväl urbant myller som skärgårdens karga skönhet och landsbygdens ro.

Uudenmaan karttaNästan var tredje finländare bor i Nyland

I Nyland bor det nästan 1,7 miljoner personer, d.v.s. ca 30 procent av hela landets invånare. Enligt prognoserna kommer antalet nylänningar att redan närma sig två miljoner år 2040. Cirka 18 000 nya invånare flyttar årligen till Nyland.

Det finns stora skillnader mellan kommunernas storlek i Nyland: Den största staden är Helsingfors med 650 000 invånare. De minsta kommunerna har ungefär 2 000 invånare. Befolkningstätheten ligger på en europeisk nivå.

Nyland är Finlands största tvåspråkiga landskap. Nyland har 15 tvåspråkiga kommuner. Cirka åtta procent av befolkningen i hela landskapet talar svenska som modersmål. De främmande språk som talas mest är ryska, estniska och somaliska.

Åldersstrukturen för den nyländska befolkningen är mer gynnsam än för övriga regioner i Finland och Europa; andelen under 40-åriga personer i arbetsför ålder är speciellt hög i Nyland. Arbetslösheten är lägre än i övriga delar av landet.

Helsingfors med omgivning är en av Europas snabbast växande stadsregioner tack vare flyttningsrörelsen. Befolkningen flyttar till området på grund av att där finns arbetsplatser och ett mångsidigt utbildningsutbud. Nylänningarna är i genomsnitt unga och högutbildade.

Enligt sjuklighetsindexet kan sjukligheten hos landskapets befolkning anses vara låg, för jämfört med hela landet är befolkningen friskare endast på Åland. 

Tack vare goda trafikförbindelser och högklassig telekommunikation har två tredjedelar av de i Finland verksamma utländska företagen koncentrerat sig till Nyland.

Partihandeln, finansierings- och försäkringstjänsterna och de kunskapsintensiva företagstjänsterna är regionens styrkor. Nyland har en stor betydelse för Finlands ekonomi, för över en tredjedel av hela landets bruttonationalprodukt produceras i Nyland.

Metropollandskapet i ett nötskal