Lediga jobb vid Nyland 2019

Kannella, kuva Tuula Palaste
Vi informerar om lediga jobb på den här sidan.


Vi ledigförklarar fler uppgifter för att bereda inledandet av Nylands landskaps verksamhet och förvaltning samt för att säkerställa en #tryggövergång

Nylands förbund ledigförklarar befattningar som bereder inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning från och med 1.2.2018, 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandena är tidsbundna fram till 30.12.2018. Det är frågan om projektartat arbete. Arbetsförhållandena kan förlängas i ett senare skede, beroende på tidtabellen för genomförandet av reformen och projektet.

Anställningarna placeras till en början vid Nylands förbund, som en del av projektet Nyland 2019 och de lyder under förändringsledarna. Då Nylands landskap grundas överförs uppgifterna till landskapet. Administrativ chef är inledningsvis landskapsdirektören.  Arbetsplatsen finns i Berghälls ämbetshus på adressen Andra Linjen 4 A.

Uppgiftsbeskrivningarna som anges i annonsen är inte uttömmande och de preciseras tillsammans med personerna som väljs till uppgifterna. Arbetsuppgifterna och arbetsfördelningen ses över i slutet av våren 2018.

Utgångspunkten är att alla anställningar är på heltid. En del uppgifter kan enligt överenskommelse utföras på deltid av två eller flera personer. Arbetet kan antingen utföras genom arbetsavtal eller med ett avtal om att arbetstagarens arbetsinsats fördelas mellan dennes arbetsgivare och Nyland 2019-projektet.

Kunskap/behörighet som förutsätts i alla uppgifter:

  • Starka interaktions- och samarbetsfärdigheter
  • Ett självständigt, systematiskt och lösningsfokuserat arbetssätt, projektkunnande
  • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
  • Goda kunskaper i användningen av informationssystem och MS Office-program

Samtliga uppgifter har en prövotid på tre månader. Om lagstiftningen som gäller landskapet inte träder i kraft förhandlar man separat om en förlängning av arbetsförhållandena. Ansökningarna ska sparas senast 23.12 klockan 15 i Kommunrekry-tjänsten. Ansökningar som skickats i samband med Nyland 2019-projektets tidigare rekryteringsomgångar beaktas inte. Ansökningarna är offentliga.

Målet är att intervjuerna hålls och personerna väljs under veckorna 2–6.


5.12.2017Utredningsperson för svenskspråkig service

Till Nyland 2019-projektet. Uppgiften kan enligt överenskommelse skötas antingen på deltid eller heltid.

Lue lisää | 0 Kommenttia | KommentoiLediga jobb (på finska)

5.12.2017HR-asiantuntija/-assistentti

Tehtävä sijoittuu Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstöjohtajan tiimiin. Tehtävä on kokoaikainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.20171–2 osallisuusvalmistelijaa

Tehtävät sijoittuvat Uusimaa 2019 -hankkeen osallisuusjohtajien tiimiin. Tehtävät on sovittavissa joko osa-aikaisiksi tai kokoaikaisiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Henkilöstösiirtojen valmistelija

Henkilöstösiirtojen valmistelija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstöjohtajan tiimiä. Tehtävä on osa-aikainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Ruotsinkielisten palveluiden selvityshenkilö

Tehtävä sijoittuu Uusimaa 2019 -hanketoimistoon. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.20172–4 sote-järjestämisen valmistelijaa

Tehtävät sijoittuvat Uusimaa 2019 -hankkeen sote-järjestäjätiimiin. Tehtävät voidaan jakaa usean valmistelijan kesken ja ne ovat sovittavissa joko osa-aikaisiksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.20171–2 juristia hallinnon tukitehtäviin

Juristi on osa Uusimaa 2019 -hankkeen hallintojohtajan tiimiä. Tehtävät ovat osa-aikaisia, aluksi noin 20–40 % työpanoksella. Työpanoksen lisäämiseen on todennäköisesti tarve valmistelun edetessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Markkinoinnin asiantuntija

Asiantuntija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen viestintäjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Kustannuslaskennan valmistelija

Valmistelijan tehtävä sijoittuu Uusimaa 2019 -hankkeen sote-järjestäjätiimiin. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.20171–2 maakunnan ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen selvityshenkilöä

Tehtävä sijoittuu osaksi Uusimaa 2019 -hankkeen budjettijohtajan tiimiä. Tehtävä tai tehtävät ovat sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Viestintäassistentti / graafinen suunnittelija

Uusimaa 2019 -hanketoimisto etsii graafiseen suunnitteluun suuntautunutta viestintäassistenttia toteuttamaan päivittäisviestintää yhdessä viestintäjohtajan ja tiedottajan kanssa. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi. Toivottu aloitusaika on tammikuussa 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmistelija

Valmistelija sijoittuu Uusimaa 2019 -hankkeen osallisuusjohtajien tiimiin. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Pelastustoimen hankejohtaja

Pelastustoimen hankejohtaja työskentelee Uusimaa 2019 -hankkeen muutosjohtajan alaisuudessa. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin ja rekrytoinnin valmistelija

Valmistelija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstöjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.20173–7 sote-liikelaitoksen valmistelijaa

Tehtävät sijoittuvat Uusimaa 2019 -hankkeen sote-liikelaitostiimiin. Tehtävät ovat sovittavissa joko osa-aikaisiksi tai kokoaikaisiksi, tehtävät voidaan jakaa eri kokonaisuuksiin ja painotuksiin. Tehtäviin toivotaan hakijoita monipuolisilla taustoilla.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Maakunnan tukipalveluiden valmistelija

Valmistelija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen hallintojohtajan tiimiiä. Tehtävä on lähtökohtaisesti kokoaikainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Palvelussuhdeasioiden valmistelija

Palvelussuhdeasioiden valmistelija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstöjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Sisäisen viestinnän asiantuntija

Asiantuntija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen viestintäjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Terveystaloustieteen asiantuntija

Tehtävä sijoittuu Uusimaa 2019 -hankkeen sote-järjestäjätiimiin. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä on osa Uusimaa 2019 -hankkeen budjettijohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.12.2017Verkkoviestinnän asiantuntija

Verkkoviestinnän asiantuntija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen viestintäjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia