I inledningsskedet etableras landskapets förvaltning

Kaynnistymisvaihe

I landskapets inledningsskede år 2019 inrättas en av landskapsfullmäktige vald landskapsstyrelse och andra nödvändiga organ. Då väljs en landskapsdirektör och koncernens övriga tjänstemannaledning. Landskapet blir därmed behörigt och den temporära förvaltningens arbete kan avslutas.

I arbetet med att inleda landskapets verksamhet ingår också att fatta beslut om  olika stadgar och strategier samt landskapets budget. Landskapet inrättar också olika för landskapskoncernen nödvändiga enheter. Samtidigt görs också de sista överföringarna av personal och nödvändiga rekryteringar genomförs.


Det nya landskapet inleder sin verksamhet 2021

De nya landskapen övertar ansvaret för organiseringen av service från och med början av 2021, då landskapens egentliga verksamhet inleds. Då genomförs också ägarbyten och överföringen av avtal. Nylands landskap blir Finlands största tjänsteproducent.

Nylands landskap börjar uppfylla sitt servicelöfte och förverkliga sin vision. Förändringen är ändå inte fullständig, utan man fortsätter utveckla både landskapets verksamhet och tjänster under de kommande åren.