I inledningsskedet etableras landskapets förvaltning

Kaynnistymisvaihe

I inledningsskedet i början av 2019 inrättas en av landskapsfullmäktige vald landskapsstyrelse och andra nödvändiga organ. Då väljs också en landskapsdirektör och koncernens övriga tjänstemannaledning. Landskapet blir därmed behörigt och den temporära förvaltningens arbete kan avslutas.

I arbetet med att inleda landskapets verksamhet ingår också att göra upp olika stadgar och strategier samt en budget. Landskapet inrättar också olika för landskapskoncernen nödvändiga enheter. Samtidigt utförs behövliga personalöverföringar och rekryteringar.


Det nya landskapet inrättas 2020

De nya landskapen övertar ansvaret för organiseringen av service från och med början av 2020, då landskapens egentliga verksamhet inleds. Då genomförs också ägarbyten och överföringen av avtal.

Nylands landskap börjar då uppfylla sitt servicelöfte och förverkliga sin vision. Förändringen är ändå inte fullständig, utan man fortsätter utveckla både landskapets verksamhet och tjänster under de kommande åren.