Nyheter


3.1.2019

Under workshoppen kartlades utgångspunkter och behov för landskapets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

TKI-työpaja 4.12.2018

En av framgångsfaktorerna inom landskapet Nyland är den starka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten, det vill säga FUI. Det säkerställer att landskapet utvecklas i enlighet med strategin.

Som bäst pågår ett utredningsprojekt som styrs av ministerier och som kartlägger landskapens beredskap och planer ur FUI-verksamhetens synvinkel inom social- och hälsovårdsbranschen.
Den 4 december ordnades en workshop för samutveckling i Helsingfors. I workshoppen deltog sakkunniga inom forskning, utveckling och innovation från Södra Finlands samarbetsområde. Till samarbetsområdet hör Nyland samt Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Under workshoppen gällde diskussionen behov, goda förfaranden och möjligheter 

Under workshoppen kartlade man behov, utmaningar och möjligheter i Södra Finland med tanke på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom social- och hälsovården. Under diskussionen lyfte man fram den positiva utgångspunkten att det finns olika typer av kompetens och stordriftsfördelar inom ett stort område.

Skillnader i målen och de regionala dragen kan också vara en utmaning med tanke på samarbetet. Å andra sidan har man redan samarbetat med olika sammansättningar, vilket innebär att det redan finns erfarenhet och bra modeller.

Man ansåg att styrningen av de nuvarande systemen för forskning, utveckling och innovation till vissa delar är vag och man föreslog att i synnerhet den styrning som sker genom finansiering ska fastställas. Tydliga mätare och konsekvensbedömningar behöver ofta utvecklas. Man funderade också på vilken instans som är den rätta för att övervaka och bedöma forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

De stora städerna i Södra Finland har en betydande roll vid forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Det ansågs vara viktigt att städernas innovationsförmåga ökas. Dialogen med företag bör förstärkas och samtidigt bör man skapa gemensamma spelregler.

En utmaning är också att befästa pilotförsök och försök, det vill säga hur nya verksamhetssätt blir en del av vardagen när projekt avslutas.

Nylands politikprogram för FUI-verksamhet bereds 

Ett av workshoppens mål var att ge vägkost för att skapa ett politikprogram för FUI-verksamhet för landskapet Nyland. Genom politikprogrammet för FUI-verksamhet genomförs landskapets strategi på en konkret nivå vad gäller forskning, utveckling och innovation.  

– De förändringar som förutsätts av landskapets strategi kräver en stark forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt ett reformarbete som sker inom verksamheten. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är vårt instrument att genomföra landskapets strategi, berättade projektledare Markus Pauni som svarar för beredningen av strategin. 

Inom landskapsberedningen i Nyland svarar teamet strategi och utveckling för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Teamet samarbetar med andra beredningsområden. Styrgruppen för forsknings-, utvecklings-, innovations- och undervisningsverksamhet har representanter bland annat från områdets universitet, yrkeshögskolor och HNS.

» Webbsida för strategisk forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Ytterligare upplysningar: 

Pirjo Marjamäki
Projektledare
pirjo.marjamaki@uusimaa2019.fi
040 334 6401

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi