Nyheter


7.1.2019

Samarbetet mellan organisationerna och landskapet byggs upp för framtidens behov

Järjestöjen tapaaminen 13.11.2018Inom projektet Nyland 2019 samarbetar man redan i ett tidigt skede med organisationer för att planera tjänster och invånarnas möjligheter att delta i det kommande landskapet. Organisationsfältets verksamhet är mycket mångsidig i Nyland och en förutsättning för ett fungerande samarbete är att landskapet har förståelse om denna omfattande verksamhet med olika särdrag.

I höstas utnämndes en utvecklingsgrupp med 22 medlemmar som funderar på samarbetsformer mellan det kommande landskapet och organisationer. Till gruppen sökte nästan hundra personer med organisationsbakgrund från olika delar av Nyland. I samarbete med organisationsnätverket Kumaja sammankallades alla personer som hade sökt till utvecklingsgruppen. Avsikten är att inrätta en sakkunnigpool som hörs i olika faser av beredningen och som stöder utvecklingsgruppen. 

Landskapsberedare i Nyland samt representanter för organisationer hade ett möte i lokalerna för Kalliolan Setlementti den 13 november. Först höll specialsakkunnig Suvi Savolainen vid Finansministeriet ett anförande om lagberedning ur organisationernas synvinkel.

– Man förväntar sig att landskapet stöder organisationer och den medborgaraktivitet som de möjliggör bland annat genom att erbjuda lokaler, sakkunnighjälp och understöd efter prövning samt genom att allokera personalresurser för att koordinera samarbetet. Organisationerna är en viktig partner för det kommande landskapet, redogjorde Savolainen för det framtida samarbetet mellan landskap och organisationer.

Under snabba paneldiskussioner dryftade man serviceproduktion som utgår från organisationer och organisationernas roller i välfärdsberättelsen

I panelerna lyfte man starkt fram att hjälpverksamhet som utgår från organisationer ska göras synlig. Detta främjar att verksamheten kan fortgå också oberoende av vård- och landskapsreformen och uppmuntrar kommunerna för att satsa på arbetet med hälsa och välfärd eftersom dess värde blir synligt. Dessutom får man en uppfattning om i vilken omfattning organisationerna uppbådar extern finansiering (STEA etc.) till området.

– Strukturen för organisationernas påverkansarbete och samarbete i landskapet ska göras i ordning så att organisationernas kunskap, kunnande och sakkunskap tas till hänsyn både inom social- och hälsovårdstjänster och som en del av landskapets arbete med att främja hälsa och välfärd, konstaterar projektchef Katja Syvärinen, som ansvarar för beredningen av delaktighet och organisationssamarbete inom projektet Nyland 2019.

Järjestöjen tapaamisessa työskentelyä

Under diskussioner och grupparbeten kom det tydligt fram att organisationerna har ett behov och en vilja att påverka de frågor som nu bereds. En bärande tanke är organisationernas önskemål att påverka landskapets strukturer som nu bildas så att de redan från början är sådana strukturer som i princip ger organisationerna goda verksamhetsmöjligheter och möjligheter till inflytande och som beaktar det arbete anordnaren har utfört.

– Vid landskapsberedningen i Nyland sätter man värde på organisationernas arbete och fungerande förfaranden, och diskussionen fortsätter genom samarbete, fortsätter Syvärinen.

Utvecklingsgruppen börjar bearbeta en regional välfärdsberättelse, strukturer för verksamheten och modeller för att stödja organisationer i Nyland. Avsikten är att hålla ett större möte för organisationerna på vårvintern. 

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till utvecklingspoolen. 

>> Anmäl dig via denna länk (på finska)

>> Läs mer om sakkunnigpoolen (på finska) 


Ytterligare upplysningar:

Katja Syvärinen
Projektchef
050 463 7673
katja.syvarinen@uusimaa2019.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi