Nyheter


7.1.2019

Organisationernas utvecklingsgrupp satte sig djupare in i beredningen av en regional välfärdsberättelse

Järjestöjen kehittäjäryhmä 11.12.2018

Organisationernas utvecklingsgrupp anser att det tydligt ska framgå av den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen för Nyland vilket slags stöd målgrupperna behöver. Då kan organisationerna rikta sina resurser på de åtgärder som verkligen påverkar välfärden hos nylänningar.

Representanterna för utvecklingsgruppen som samlades den 11 december lyfte också fram behovet av indikatoruppgifter. Organisationerna kunde producera mer information än tidigare också om sin egen verksamhet för att stödja samarbetet på landskaps- och kommunnivå. Utmaningen är att hur denna information kan samlas från det omfattande organisationsfältet.

Ur organisationernas synvinkel utgör säkerställandet av organisationernas livskraft en grund för att främja välfärd och hälsa. Konkreta åtgärder som föreslogs för att öka välfärd är bland annat att öka antalet lokaler samt att säkerställa finansiering till organisationer.

Medlemmarna i utvecklingsgruppen påpekade att landskapet ska ha tillräckligt med anställda som känner till organisationernas verksamhet och som kan stödja organisationerna.

I den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen beskrivs också organisationssamarbete  

En av det nya landskapets lagstadgade uppgifter är att utarbeta en regional välfärdsberättelse och välfärdsplan. Dokumentet beskriver välfärdsnivån hos landskapets invånare samt hur landskapet, kommunerna och organisationerna tillsammans främjar välfärd hos invånarna.

− Den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen är som en karta som leder de aktörer som arbetar för invånarnas välfärd och hälsa mot samma riktning och till en ömsesidig dialog, beskrev projektchef Taru Syrjänen.

» Läs mer: Beredningen av Nylands regionala välfärdsberättelse inleddes

Välfärdsberättelsen beskriver också vilka samarbetsstrukturer det finns mellan landskapet, kommunerna och organisationerna och hur dessa bör utvecklas vidare. Med hjälp av organisationernas utvecklingsgrupp är det möjligt att inkludera de synvinklar och frågor som är viktiga för organisationerna i välfärdsberättelsen och välfärdsplanen.

Dialogen och samarbetet mellan landskapsberedningen och organisationerna fortsätter nästa år. När det gäller den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen kommer beredningen härnäst att fokusera på att skapa en lägesbild över välfärd och hälsa hos landskapets invånare. Sedan fortsätter arbetet med att granska indikatorer och övrig information och därefter ställer man upp gemensamma mål och fastställer åtgärder. 

Ytterligare upplysningar:

Taru Syrjänen
050 547 6299

Katja Syvärinen
Projektchef

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi