Nyheter


12.9.2017

Nylands ICT-projektledare och en del av de sakkunniga valda

tietokone ja muistiinpanotReformprojektet anställer sju projektledare, två datasäkerhetschefer och sex stycken ICT-arkitekter. Uppgifterna är tidsbundna och bereder landskapets ICT-uppgifter. De valda personerna lyder under ICT-projektledarna och har i uppgift att planera och förverkliga landskapets informations- och kommunikationssystem.

Projektledare för informations- och kommunikationsteknikens stödtjänster blir Pekka Lampinen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Till projektledare med ansvar för ICT-tekniken valdes Janne Romo från Helsingfors stad.

För att betona vikten av informationshantering som gäller de branschoberoende systemen (TORI) anställs två projektledare till denna uppgift. För förvaltningens system svarar projektledare Into Laine från HNS medan Timo Hakala från Helginfors stad får ansvar för systemen som berör informationsstyrning.

Arbetet med de branschbundna systemen (TOSI) har ökat och uppgifterna delas därför på tre personer: Johannes Salminen från HNS, Arja Rantanen från Helsingfors stad och Ilkka Nenonen från Vanda stad. Salminen har ansvar för sjukhusens och akutvårdens system. Rantanen svarar för systemen inom primär- och socialvården och Nenonen ansvarar för Apotti-systemet och övriga TOSI-system.

Sakkunniga planerar helhetsarkitekturen

För att garantera en omfattande sakkännedom har flera personer valts till att ansvara för helhetsarkitekturen och datasäkerheten. Under hösten kommer beredningen också att framhävas i besluten om statsbidrag.

Projektet får sex stycken ICT-arkitekter: Annamari Raatikainen från Helsingfors, Jari Luotola från Vanda och Hannu Vilpponen från Kervo. Heikki Kähkönen, Marko Kukkonen och Juha Muinonen kommer alla tre från HNS. ICT-arkitekterna har i uppgift att under hösten planera en referensram för landskapets informationssystem.

Jouni Karvo och Heikki Kähkönen från HNS valdes till datasäkerhetschefer. Som ekonomicontroller för informations- och kommunikationstekniken fungerar Katja Viljakainen från Borgå.

En majoritet av uppgifterna är på deltid, vilket innebär att de valda personerna står i anställningsförhållande till sin egen organisation och använder en del av sin arbetstid för projektet Nyland 2019.

Under hösten har ICT-projektet i uppgift att framställa en beskrivning av helhetsarkitekturen och genomförandeplaner för ICT-tekniken och de så kallade TORI- och TOSI-systemen. Till höstens arbetsschema hör också en genomförandeplan för stödtjänsterna. Utifrån dessa planer verkställs de egentliga lösningarna från och med början av 2018.


Ytterligare information:

Helena Ylisipola, ICT-projektledare
050 350 9968

Mikko Rotonen, ICT-projektledare
0500 474 944


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi