Nyheter


3.1.2019

Fem skribenter belönades i Nylands skrivtävling

Käsi kädessä -ryhmä palkittiin kirjoituskilpailussa

I en skrivtävling som landskapsberedningen och regeringens spetsprojekt anordnade sökte man efter texter som beskriver landskapets identitet och hur det är att vara nylänning.

Enligt prisjuryn kom Tuula Mykkänen på första plats. Hon skrev om en liten Fiat som körde familjen från Norra Karelen till Nyland sommaren 1970.

Mykkänen var en av de skribenter som beskrev Nyland ur migrationens synvinkel. För många skribenter var Nyland ett landskap med bättre levnadsstandard och arbetsliv som erbjöd nya möjligheter för både familjens föräldrar och barn.

Denna typ av berättelser hörs sannolikt också i fortsättningen, för befolkningen i Nyland ökade med cirka 18 000 nya invånare år 2016. Cirka två tredjedelar av tillväxten bestod av inflyttning från andra delar av landet och från utlandet.

» Läs Tuula Mykkänens berättelse (på finska)

Berättelser om Helsingfors och landsbygdens landskap

Priserna i tävlingen som pågick på hösten delades ut den 5 december på självständighetsfesten vid Djurbergets mångsidiga servicecentral i Helsingfors. Det fanns en bra orsak varför just denna plats valdes: servicecentralens grupp Käsikädessä delade andra platsen i tävlingen med Minna Nieminen.

Gruppen Käsikädessä som består av äldre har skrivit dikten Minun Uusimaani som skildrar Helsingfors och dess stadsdelar som möjligheternas hem. I Minna Nieminens berättelse skildras den gemensamma vardagen hos flera generationer.

Tävlingens tredje plats delades mellan Emma Kuvaja och Miikka Ylä-Jussila. I Kuvajas berättelse återvände man från världen till barndomens landskap och Ylä-Jussila dryftade olika sidor av den nyländska identiteten.

» Bekanta dig med de belönade bidragen (på finska)

Käsi kädessä -ryhmän runo luettiin palkintojenjaossa

Dikten av gruppen Käsikädessä hördes på självständighetsfesten vid Djurbergets mångsidiga servicecentral.

Käsi kädessä -ryhmän jäseniä

Medlemmar i gruppen Käsikädessä.

Maritta Haavisto kirjoituskilpailun palkintojenjaossa

Förändringsagent Maritta Haavisto vid spetsprojektet för hemvård för äldre och närståendevård berättade om skrivtävlingen i samband med prisutdelningen.

Ytterligare upplysningar:

Kosti Keistinen
informatör
kosti.keistinen@uusimaa2019.fi
040 635 8249


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi