Nyheter


15.6.2018Nyland genomför pilotförsök med digitalt stöd – Hjälp med att använda digitala tjänster

Verkkoklinikka, kuva Seija EloNyland har valts till pilotlandskap för att utveckla en riksomfattande verksamhetsmodell för digitalt stöd. I landskapet utreds och testas hur den modell för digitalt stöd som Finansministeriet har tagit fram fungerar i praktiken.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.6.2018Inledandet av landskapets verksamhet diskuterades vid Mitt landskaps-turnéns sista tillställning

Oma maakunta -tilaisuus 6.6.2018Ministeriernas landskapsturné Mitt landskap gjorde sitt sista stopp i Nyland den 6 juni.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2018Likvärdighet viktigast för nylänningarna

Ulkoilemassa. Kuva Tuula PalasteNylänningarna har ivrigt bidragit med sina synpunkter för att utveckla landskapet. Hänförande var att jämlikhet lyftes fram som den viktigaste metoden för att Nyland ska bli Europas bästa område att bo och leva på. I enkätsvaren dryftas landskapets tjänster med en flerdimensionell och positiv ton.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2018Landskapsstyrelsen godkände beredningsfasens strategi – Ny webbplats presenterar strategins fokusområden

PyöräilijäNylands landskapsstyrelse godkände de strategiska riktlinjerna för förberedelsefasen vid sitt möte den 4 juni. Styrelsen understödde förutom de preciserade målsättningarna även strategins värdegrund, indikatorer och åtgärder.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2018Förvaltningsdirektörerna samlades till informationsmöte – Videoupptagningarna och materialet finns nu publicerade

Hallinnon johtajien seminaari 1.6.2018

Den 1 juni presenterade Nyland 2019-projektet reformförberedelserna för direktörerna som ansvarar för förvaltningen i de nyländska kommunerna och samkommunerna. Videoupptagningarna från tillställningen har nu publicerats.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.6.2018Ekonomiförvaltningen presenterar sin verksamhetsmodell – Se på videon från tillställningen

Markus Syrjänen esittelee taloushallinnon valmisteluaNylands ekonomiprojekt har tagit fram en vision för landskapets ekonomiförvaltning. Resultatet och planerna presenterades den 28 maj för ungefär 50 sakkunniga inom ekonomiförvaltningen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.5.2018Förändringsledarna: Tidtabellen ändrar men förberedelserna fortsätter för att säkerställa en trygg övergång

AikatauluFörändringsledarna i Nyland Markus Sovala och Timo Aronkytö kunde vänta sig att det sker ändringar i reformens tidtabell. Eftersom landskapsvalet skjuts upp bedömer de att ett landskap i Nylands storlek inte kan inleda sin verksamhet ännu i januari 2020.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.5.2018Anställda inom miljö- och hälsoskyddet fick information om framtiden

Sillalla. Kuva Anni LevonenEn stor skara åhörare var samlade då projektet Nyland 2019 ordnade ett informationsmöte för anställda inom miljö- och hälsoskyddet den 17 maj. Vid tillställningen presenterades ärenden som berör personalen inom miljö- och hälsoskyddet och deltagarna fick en översikt över förberedelserna som pågår vid Nylands reformprojekt.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.5.2018Vårdanordnarens praxis kan nu kommenteras

Ainesosia

I beredningensarbetet som gäller ordandet av vården i Nyland tar man för närvarande fram olika verksamhetssätt och processer, med vilka servicestrategin för social- och hälsovården ska förverkligas i praktiken. Ordnandet av vården går ut på att leda tjänsterna på en strategisk nivå. Vårdanordnarens kunder är landskapets invånare.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.5.2018Invånarna aktivt engagerade i arbetet med att bygga upp Nyland

kartta Uusimaa brändityöpaja

Det är en varm vårkväll i maj. Stränderna och parkerna är packade med människor. Samtidigt har ett dussin nylänningar samlats i ämbetshuset i Berghäll för att fundera över vad Nyland betyder för dem. Workshoppen för Nylands sakkunniga invånare ska strax börja. Varför?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat