Nyheter


14.2.2019Pilotprojektet för digitalt stöd kartlägger aktörsnätverket i Nyland

Digituki-pilotin työpaja 31.1.2019

Inom pilotprojektet för digitalt stöd skapar man under år 2019 en helhetsbild av vilka aktörer som erbjuder invånarna i Nyland stöd för att använda digitala tjänster och vilka nätverk dessa aktörer bildar med varandra.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.2.2019Samarbetet mellan beredningen av vårdreformen och kommunerna blir tätare på våren

Sote-valmistelun kevätBeredningen av vårdreformen som pågår inom projektet Nyland 2019 fortsätter genom att stödja kommuner i förändringsprojekt för att utveckla styrningen av produktion av social- och hälsotjänster och för att förenhetliga produktionsfunktioner. Målet är att de framtida tjänsterna i Nyland ska bli mer jämlika.   

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.2.2019I Nyland eftersträvas en landskapsorganisation med prognostiseringsförmåga

Hiihtäjät-ja-auringonlasku-talvella

Inom projektet Nyland 2019 har man skapat en prognostiseringsmodell för landskapsorganisation som stöder strategiskt ledarskap.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.2.2019Landskapsstyrelsens social- och hälsovårdskommitté hör Nyland 2019-projektets beredningsgrupper på våren

Valinnat. Kuva Tuula PalasteVårens tidtabell för landskapsstyrelsens social- och hälsovårdskommitté planeras som bäst. Avsikten är att mer än tidigare höra ordförande för beredningsgrupperna inom projektet Nyland 2019. Landskapsstyrelsen önskar att ordförandena ger landskapsstyrelsen mer information om praktiska åtgärder och samarbete i Nyland.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.1.2019Råden sätter fart på landskapets delaktighetsberedning

maakuntatreffit 2018En landskapsträff ordnades i Korso i Vanda i slutet av år 2018. I landskapsträffen deltog medlemmar och ordförande för de nuvarande regionala handikapp- och äldreråden och ungdomsfullmäktige i Nyland samt medlemmar i landskapets ungdomsfullmäktige och handikappråd som är verksamma under beredningsfasen som ett pilotförsök. I träffen deltog också generalsekreterare Peter Kariuki för delegationen för etniska relationer ETNO samt Minna Hirsova som är representant för ETNO i Södra Finland. I landskapsberedningen är det viktigt att ta hänsyn till allas möjligheter att delta och påverka från första början. Delaktighet behandlas samtidigt ur flera olika perspektiv.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2019Den andra övningsomgången för styrning av landskapsekonomi är i gång – Förhandlingsdag äger rum på våren

Seurasaaren silta talvella

I den kommande landskaps- och social- och hälsovårdsmodellen styr statsrådet landskapens verksamhet och ekonomi som en del av de offentliga finanserna. Landskap styrs genom en samarbetsmodell där staten och landskapen årligen förhandlar om att utveckla och finansiera tjänster.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2019Kommunerna medverkar aktivt i beredningen av måltidstjänster – De visar riktningen också för andra stödtjänster

Ruokapalvelujen työpaja 13.12.2018Professionella som ansvarar för måltidstjänster i nyländska kommuner har aktivt deltagit i planeringen av landskapets måltidstjänster.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.1.2019BLOGG | Varför måste vi öva inför framtiden? – Simuleringsförsök som ett led i beredningen av producentstyrning Tiina Mäki

simulaatio sote-liikelaitosStyrning av tjänsteproducenter är en central uppgift i att organisera tjänster både i de nuvarande kommunerna/samkommunerna och i det framtida landskapet. Styrningen av tjänsteproducenter är inte något som man kan fundera på endast vid arbetsbordet, utan man måste aktivt öva på styrningen i det praktiska arbetet. I de nuvarande organisationerna är det mycket utmanande att styra producenter eftersom anordnaren och producenten inte har skilts åt. I landskapsberedningen skapar vi verktyg för en situation där anordnaren har skilts åt från producenterna och styrningens roll förstärks.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.1.2019BLOGG | Med social- och hälsovårdsreformen eftersträvas bättre ledarskap och välbefinnande i arbetet Timo Aronkytö

Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen

Har du någon gång stött på dåligt ledarskap? Har du kanske bytt arbetsplats på grund av det? Har du någon gång tänkt att ledningen i din organisation inte lyssnar på anställda, man i onödan använder tid för rapportering och verksamhet vid sidan om, man gör fel saker med gamla metoder och nya metoder införs utan att fråga anställda? Detta är bekant för många.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.1.2019Intranät erbjuder tillgång till information – öppenhet och ny diskussionskultur är hörnstenar för landskapets arbetsgemenskapskommunikation

Elisa Tikka 1

Vilka egenskaper behöver ett intranät i en organisation med nästan 60 000 proffs och ett stort antal olika arbetsuppgifter? 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat