Nyheter


12.12.2018Beredningen av Nylands regionala välfärdsberättelse inleddes

Hyvinvointikertomuksen työpaja 8.11.2018

Den första workshoppen för att utveckla den regionala välfärdsberättelsen hölls den 8 november i Kommunernas hus i Helsingfors. Till workshoppen inbjöds deltagare från alla 26 nyländska kommuner samt från HNS enhet för primärvård. I framtiden kommer man i stor utsträckning att samarbeta också med organisationer. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2018Nylands landskaps lokalberedning träffade sakkunniga från kommuner – se videoupptagningar av föredrag

Tilapalvelut 13.11.2018

Vid samarbetsmötet för kommunernas och samkommunernas lokalledning som ordnades den 13 november presenterades aktuella teman kring lokalberedning i Nyland och Landskapens lokalcentral och Kommunförbundet hade ordet. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2018Kamelerna skäller men karavanen går vidare – rådgivarens observationer om projektet Nyland 2019

tarkistuslistaPsykologie doktor, arbetslivsprofessor Pekka Sauri har slutfört sin bedömning av projektet Nyland 2019. Han granskade projektet speciellt ur kommunernas synvinkel. Dessutom granskade han den kommunala ledningens tillit till projektet. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.11.2018Barnen visade: Landskapsberedare behöver dessa egenskaper

Lapsi mukaan töihin -päivä

Inom projektet Nyland 2019 firades Barnet med på jobbet-dagen fredagen den 23 november 2018. Under dagen fick barnen bekanta sig med föräldrarnas arbetsplats. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.11.2018Vårdanordnarens och affärsverkets verksamhetssätt preciseras på workshoppar och simuleringsdagar för verksamhet i november

Hyppyruutu, kuva Tuula PalasteEnligt den social- och hälsovårdsmodell som nu planeras är en av anordnarens viktigaste uppgifter att styra affärsverkets ekonomi och tjänster. Anordnaren fastställer hur affärsverkets tjänster finansieras.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.11.2018Bra läge med beredningen av social- och hälsovården i Nyland

Koti-seniorit-copyright-sosiaali- ja terveysministeriöSamordningsdirektören för ordnandet av social- och hälsovården Tiina Mäki presenterade beredningen av social- och hälsovården i landskapet vid förhandlingar mellan social- och hälsovårdsministeriet och landskapsberedningen den 24 oktober. Fokus i landskapsberedningen ligger på servicestrategins grundtanke ”Servicen utgår från klientens behov”, och i beredningen betonas i allmänhet delaktighet och samarbete. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.11.2018Räddningsverkens representanter deltar i landskapsberedningen

Pelastuslaitoksien edustajat - yhteiskuva

Kimmo Markkanen från Västra Nylands räddningsverk, Ilkka Eskelinen från Räddningsverket i Östra Nyland och Ville Mensala från Helsingfors stads räddningsverk bereder integreringen av räddningsverkens ICT- och HR-system till landskapens system.
Från och med början av år 2021 har Nylands landskap en funktion som ansvarar för säkerhetssektorn och ordnandet av räddningstjänster i landskapet samt ett räddningsverk som kommer att omfatta landskapets fyra nuvarande räddningsverk. Nylands räddningsverk består av Västra Nylands räddningsverk med Esbo som värdkommun, Mellersta Nylands räddningsverk med Vanda som värdkommun, Räddningsverket i Östra Nyland med Borgå som värdkommun samt Helsingfors stads räddningsverk.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.11.2018Vid mötet för ekonomiprojektets projektorganisation bildades nätverk och dryftades hur målen framskrider

Taloushanke 1.10.2018

Projektorganisationen vid Nylands ekonomiprojekt hade en gemensam lunch- och eftermiddagstillställning måndagen den 1 oktober.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.11.2018Landskapsdirektörens lägesrapport: Det nya landskapet kan inleda sin verksamhet i början av år 2021

Veneen köydetLandskapsdirektör Ossi Savolainen konstaterade vid landskapsstyrelsens möte på måndagen att Nyland är helt berett att inleda landskapets verksamhet och att ta ansvaret för ordnandet av tjänsterna i början av år 2021.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2018Nylands fyra räddningsverk slås samman

Palomiehiä töissä kuva Tuula Palaste

I Nyland slår man samman fyra regionala räddningsverk till Nylands räddningsverk. En förutredning har gjorts och i den framställs ett förslag till övergångsperiod för sammanslagningen. I och med fusionen ändras räddningsområdenas namn och verksamheten harmoniseras. Till exempel brandinspektioner utförs framöver på samma vis i hela landskapet. Nylands räddningsverk genomför de i speciallagstiftningen och av landskapet givna uppgifterna.   

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat