Nyheter


15.8.2018Skrivartävling utmanar till att reflektera över hur ditt Nyland ser ut

You are here. Kuva Tuula Palaste

Vad skulle du svara om någon frågade dig hur det är att vara nylänning? Finlands till invånarantalet största landskap rymmer många berättelser och synpunkter. Kanske också drömmar om framtiden och berättelser om överraskande möten.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.8.2018Sommarens rekryteringsomgång väckte intresse – Personerna väljs i september

TyöpaikatReformprojektet fick ta emot sammanlagt 238 ansökningar under sommarens rekryteringsomgång. Projektet hade 15 lediga sakkunniguppgifter och det fanns sökande till samtliga.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.7.2018Landskapets FUI-verksamhet får hanteringsmodell och politikprogram

TKI-työpajaUnder våren tog man i beredningen av landskapets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) fram de första utkasten till en hanteringsmodell för FUI-projekt.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.7.2018Landskapets servicelöfte blir till i samarbete med invånarna

tyopaja kuva1

Under våren fick nylänningarna vara med och ta fram en första version av landskapets servicelöfte. Samtidigt har man prövat på olika former av deltagande, med hjälp av vilka servicelöftet i fortsättningen ska uppdateras.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.6.2018Invånarenkät visar: Belåtenheten med den svenska servicen varierar i Nyland

Porvoo keväällä

Reformprojektet genomförde en enkät för att kartlägga hur de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna fungerar i Nyland. Mer än 80 procent av alla som svarade på undersökningen ansåg att det är viktigt att få betjäning av svensktalande vårdpersonal.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.6.2018Nyland genomför pilotförsök med digitalt stöd – Hjälp med att använda digitala tjänster

Verkkoklinikka, kuva Seija EloNyland har valts till pilotlandskap för att utveckla en riksomfattande verksamhetsmodell för digitalt stöd. I landskapet utreds och testas hur den modell för digitalt stöd som Finansministeriet har tagit fram fungerar i praktiken.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.6.2018Inledandet av landskapets verksamhet diskuterades vid Mitt landskaps-turnéns sista tillställning

Oma maakunta -tilaisuus 6.6.2018Ministeriernas landskapsturné Mitt landskap gjorde sitt sista stopp i Nyland den 6 juni.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2018Likvärdighet viktigast för nylänningarna

Ulkoilemassa. Kuva Tuula PalasteNylänningarna har ivrigt bidragit med sina synpunkter för att utveckla landskapet. Hänförande var att jämlikhet lyftes fram som den viktigaste metoden för att Nyland ska bli Europas bästa område att bo och leva på. I enkätsvaren dryftas landskapets tjänster med en flerdimensionell och positiv ton.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2018Landskapsstyrelsen godkände beredningsfasens strategi – Ny webbplats presenterar strategins fokusområden

PyöräilijäNylands landskapsstyrelse godkände de strategiska riktlinjerna för förberedelsefasen vid sitt möte den 4 juni. Styrelsen understödde förutom de preciserade målsättningarna även strategins värdegrund, indikatorer och åtgärder.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2018Förvaltningsdirektörerna samlades till informationsmöte – Videoupptagningarna och materialet finns nu publicerade

Hallinnon johtajien seminaari 1.6.2018

Den 1 juni presenterade Nyland 2019-projektet reformförberedelserna för direktörerna som ansvarar för förvaltningen i de nyländska kommunerna och samkommunerna. Videoupptagningarna från tillställningen har nu publicerats.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat