Nyheter


1.10.2018Brandman och sjukskötare funderar på övergången till landskap: "Får alla service efter reformen?"

Janne Nieminen

– Verksamhetsområdet för det räddningsverk som nu bildas omfattar över en miljon människor. Hoppas reformen medför stordriftsfördelar, tänker brandman Janne Nieminen.

Sjukskötare Virpi Salminen och brandman Janne Nieminen förhåller sig försiktigt optimistiska till hur landskapsreformen ska påverka deras arbete och förmåner samt servicen kunderna får. Nylands landskap förbereds än så länge på en högre nivå. Ifall landskapsreformen blir av får Salminen och Nieminen ny arbetsgivare 1.1.2021, men arbetet förblir det samma.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.10.2018Ett livskraftigt landskap behöver miljökunskap

Viikki. Kuva Tuula PalasteProducerande av miljökunskap och förbättrande av miljömedvetenheten har ålagts det blivande landskapet som en lagstadgad uppgift. Kunskap om miljön är en del av landskapets kunskapsledningshelhet och anknyter till många av landskapets funktioner.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.10.2018Kommunernas påverkansorgan och landskapets förberedare möts på Landskapsträffen

työpajatyöskentelyä

I ett arbetsseminarium riktat till representanter och föredragare för Nyland kommuners ungdomsfullmäktige och handikapp- och äldreråd funderar man på uppgifterna för påverkansorganen som grundas i landskapet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.10.2018Landskapets utkast till egenkontrollsprogram publicerades för kommentarer

liikennemerkki syksyllä

Nyland 2019 har nu publicerat för genomläsning och kommentarer ett utkast till Nylands egenkontrollsprogram. I det beskrivs självövervakningsprogrammets centrala innehåll och de principer enligt vilka egenkontroll kommer att genomföras i landskapet Nyland.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.9.2018Medieprofilen och trebarnsmamman Marja Hintikka: Hamnar människomötena i skymundan för stora system?

Marja Hintikka vaaka Marja Hintikka, programledare i radio och tv är mamma till tre barn under skolåldern. Som en storkonsument av hälsovårdstjänster för barn förhåller hon sig positivt till social- och hälsovårdsreformen, men funderar om de genuina mötena mellan människor kommer att hamna i skuggan för stora system. Projektledare Mira Uunimäki försäkrar att man också i fortsättningen ska få träffa och prata med riktiga människor.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.9.2018Ekonomiförvaltningens förberedelser fortskrider – Tyngdpunkterna för höstens utvecklingsarbete på det klara

lehtiä kadulla

Ekonomiprojektets beredningsarbete har kommit i gång bra efter sommaren. Inom projektena som bereder affärssystem och ekonomiplaner har man redan testat de första programversionerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.9.2018Utvecklingen av styrmodeller för serviceproducenterna gagnar också kommunerna

Puistonpenkillä. Kuva Tuula Palaste

I arbetet med att bereda ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna har man under början av hösten fortsatt med att utveckla olika sätt att styra serviceproducenterna. Samordningsdirektören för ordnandet av social- och hälsovården Tiina Mäki presenterade förberedelserna inför ordnandet av vården då de större städernas vårddirektörer träffades den 23 augusti. Tillställningen ordnades av Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.8.2018Elektroniska ärendehanteringstjänster för samman landskapets invånare och proffs

Sähköisen asioinnin kickoff 28.8.2018

I och med landskapsreformen kommer de elektroniska tjänsterna, såsom tidsbokning och rådgivning inom social- och hälsovården, att samordnas i Nyland. Då projektet som planerar den elektroniska ärendehanteringen höll sin kick off-tillställning den 28 augusti fick projektberedarna ta del av en lägesöversikt och diskutera förväntningarna som ställs på landskapets digitala tjänster.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.8.2018Utvecklingsgrupp ska bygga upp organisationernas och landskapets samarbete – Nu efterlyses organisationernas representanter

Hyppyruutu. kuva Tuula Palaste

I Nyland inrättas ett samarbetsorgan för landskapets organisationer, som ska ha i uppgift att skapa verksamhetsmodeller för organisationernas och det nya landskapets samarbete.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.8.2018Skrivartävling utmanar till att reflektera över hur ditt Nyland ser ut

You are here. Kuva Tuula Palaste

Vad skulle du svara om någon frågade dig hur det är att vara nylänning? Finlands till invånarantalet största landskap rymmer många berättelser och synpunkter. Kanske också drömmar om framtiden och berättelser om överraskande möten.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat