Nyheter


19.4.2018Nylands LAPE-projekt söker samarbetsambassadörer

lapset leikkiautossa, kuva STMNylands samarbetsambassadörer för barn- och familjetjänsternas utvecklingsprogram (LAPE) lyfter fram landskapets bästa förfaranden och delar med sig av sitt kunnande till varandra då reformen står inför dörren.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2018100 organisationer begrundade Nylands servicestrategi

Järjestöjen työpajapäivä 5.4.2018Projektet Nyland 2019 fick mycket vägkost inför beredningen av det nya landskapets servicestrategi förra veckans torsdag då representanterna för hundra social- och hälsovårdsorganisationer samlades. Under dagens gång samlade man med hjälp av olika workshoppar organisationernas synpunkter på bland annat tillgången och tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänster i Nyland, hur en sammanhängande servicehelhet ser ut och hur skillnaderna i hälsa och välfärd ska jämnas ut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.4.2018Förändringsledarnas promemoria: Med de här förändringarna kan valfriheten räddas

Rakennusnosturit. Kuvaaja Anni Levonen

Förändringsledarna Markus Sovala och Timo Aronkytö har tillsammans med Jean-Tibor Isomauno och Teppo Heikkilä, som arbetar inom projektet Nyland 2019, publicerat ett förslag på korrigeringar av paragrafer i förslaget till lag om valfrihet inom vården.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.4.2018Var med och dryfta hur Nyland ska bli Europas bästa område

kaupunkiarki. Kuva Tuula PalasteEtt ambitiöst mål ställs upp för det nya landskapets strategi: Nyland ska vara Europas bästa område att bo och verka på år 2030. Nu vill vi höra nylänningarnas synpunkter på hur det här målet ska nås.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.4.2018Förändringsledarna i riksdagens utskott: Det finns lösningar på frågorna om finansieringen

Eduskunnan pylväät kuva Matti Björkman/Lehtikuva

Förändringsledarna Markus Sovala och Timo Aronkytö hördes av riksdagens utskott den 6 april. I sin promemoria utvärderar de förslagen som gäller reformens ekonomi och förverkligande.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.3.2018Ministeriet om vården i Nyland: Goda förutsättningar för en reform men tjänsterna måste bli enhetligare

ohjaamo

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets rapport om landskapets social- och hälsovårdsuppgifter och -kostnader skapar befolkningsunderlaget i Nyland, en omfattande egen produktion av tjänster och ett stort utbud av privat service goda förutsättningar för social- och hälsovårdsreformen. Det är ändå skäl att fästa uppmärksamhet vid skillnaderna inom landskapet och känsliga befolkningsgrupper.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.3.2018Strategisk styrgrupp styr och stöder förändringsledningen i Nyland

Työskentelyä. Kuva Tuula Palaste

Ledningen och organiseringen av projektet Nyland 2019 har förnyats i och med att den strategiska styrgruppen har ersatt den tidigare tjänstemannaledningsgruppen. Den strategiska styrgruppen konstaterade vid sitt konstituerande möte den 19 mars att styrgruppen vill ha en aktiv roll i att styra landskaps- och vårdreformen i Nyland. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.3.2018Förändringsledare Sovala om den starka kritiken mot reformen: Regeringen har inte beaktat oron i Nyland

Markus Sovala. Kuva Laura Saukkonen

Förändringsledare Markus Sovala förstår de nyländska kommunernas och politikernas starka reaktioner på landskaps- och vårdreformen. Det har i synnerhet förts livliga diskussioner om hållbarhetskalkylerna i anslutning till landskapets budget samt om landskapsfullmäktiges kritiska ställningstagande som publicerades i medlet av mars.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.3.2018Människan är gemensam – Landskapet och kommunerna ska samarbeta för att främja välbefinnande

Hyte_aluekierros16.3.2018De nyländska kommunerna har mångsidiga verksamhetssätt för att främja invånarnas välbefinnande. Kommunerna svarar också i fortsättningen för att främja välfärd och hälsa men samarbetet med landskapet ska vara välfungerande.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.3.2018Företagarforum samlades för första gången – Landskapets livskraftssektor och strategi på agendan

Yrittäjäfoorumin kokous 8.3.2018Företagarforumet är reformprojektets nyaste intressegrupp som bidrar till förberedelserna inför vård- och landskapsreformen i Nyland med företagens och näringslivets perspektiv. Företagarforumet samlades första gången den 8 mars.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat