Dataskyddsbeskrivning för nyhetsbrev

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12,13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig 

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
telefon (09) 4757 411, 
e-post toimisto@uudenmaanliitto.fi

Kontaktperson för ärenden som gäller registret: 
Dataskyddsansvarig

2. Dataskyddsansvarig

Namn: Liisa Setälä
Telefon 040 1681 989, e-post liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikten med behandling av personuppgifter

Personuppgifter används för att sända Nylands förbunds elektroniska nyhetsbrev och meddelanden. 

Olika nyhetsbrev kan beställas: Nylands förbunds nyheter, landskapsplanen, Nylandsprogrammet samt Nyland 2019-projektets nyhetsbrev och nyhetsbrev till den personal som övergår. Registret består av beställarnas e-postadresser.

Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av den som gett uppgifterna.

4. Personuppgifternas innehåll i registret 

Registret omfattar beställarens e-postadress och tidpunkten för anslutning till sändlista. 

5. Källa för personuppgifter

Den huvudsakliga källan är beställningsblanketten på Nylands förbunds och vård- och landskapsreformens (Nyland 2019-projektet) webbplatser.

E-postadresser som samlats från andra källor, ifall personen har gett sitt medgivande till att hon eller han sätts till i sändlistan.

6. Mottagare av personuppgifter

Upprätthållaren av registret har tillgång till dess uppgifter. Upprätthållare är arbetstagare vid Nylands förbund. 

Personuppgifter överlåts inte till parter utanför Nylands förbund. 

Serviceproducenten Poutapilvi Web Design Oy behandlar uppgifter enbart på den personuppgiftsansvarigas specifika begäran.

Nylands förbunds webbplats är SSL-skyddad. SSL-certifikatet skyddar trafiken som går mellan en dator och internet-sidans server.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och till internationella organisationer

Uppgifter överlåts inte utanför EU-eller ETA-gränser eller till internationella organisationer.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras så länge som det beställda nyhetsbrevet utkommer eller när personen lämnar e-postlistan.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst annullera beställningen via en annulleringslänk som finns i nyhetsbrevet.

Den registrerade har rätt att:

  • kontrollera vilka personuppgifter det finns om henne/honom i registret
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina uppgifter avlägsnade ur registret
  • begränsa behandlingen av uppgifterna
  • flytta över uppgifter från ett system till ett annat.

Begäran ska sändas via e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av uppgifterna på kontaktformulär”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att lämna in besvär till dataskyddsombudsmannen.

10. Profilering

Ingen profilering sker eller inga andra automatiska beslut fattas med hjälp av registret.