Styrgrupperna visar riktningen för projektet

Labyrintti

Nyland 2019-projektets styrgrupper visar ritkingen för förberedelserna inför det nya landskapet och fungerar som projektets utomstående rådgivare. Hur grupperna är sammansatta och deras möteshandlingar hittar du på gruppernas egna sidor.

Projektet har också en operativ styrgrupp som fungerar som projektets interna ledningsgrupp och består av förändrings- och projektledarna. Den operativa styrgruppen har i uppgift att se till att kommunikationen fungerar mellan beredningshelheterna, lägga upp tidtabellen för förberedelserna och behandla ärenden som ska framföras till externa styrgrupper.


Projektets styrgrupper