Nätverk för personal-, kommunikations- och ekonomiledningen


Förutom i de utsedda beredningsgrupperna samarbetar man också i personal-, kommunikations- och ekonomidirektörernas nätverk.

HR-ledningen

Personalledningen för de största städerna, kranskommunerna, HNS, NTM-centralen och Eteva samlas ungefär en gång om månaden. Nätverket gör upp en arbetsplan där man bland annat slår fast arbetsfördelningen, tidtabellerna och de gemensamma principerna angående överföringen av personal och andra ärenden.

 • Anu Kalliosaari, Borgå
 • Sara Rautiainen, Lojo
 • Päivi Autere, Träskända
 • Marju Pohjaniemi, Helsingfors
 • Kirsi-Marja Lievonen, Vanda
 • Päivi Hytönen, Grankulla
 • Kimmo Sarekoski, Esbo
 • Tuija Saloranta, Askola
 • Nina Granqvist, Hangö
 • Sari Kuittinen-Tihilä, Hyvinge
 • Jeanette Bäckström, Ingå
 • Laura Similä, Högfors
 • Karoliina Yletyinen, Kervo
 • Ulla Palmroos, Kyrkslätt
 • Arja Grönberg, Lappträsk
 • Jan Rosenström, Lovisa
 • Matti Latva-Pirilä, Mörskom
 • Mika Lindgren, Mäntsälä
 • Leena Ojala, Nurmijärvi
 • Seija Marttila, Borgnäs
 • Juha Myyryläinen, Pukkila
 • Johan Nylund, Raseborg
 • Merja Soosalu, Sibbo
 • Sinna Tervonen, Sjundeå
 • Harri Lipasti, Tusby
 • Päivi Pohjola, Vichtis
 • Outi Sonkeri, HNS
 • Fredrik Laurén, Kårkulla
 • Irma Oinonen, Eteva

Kommunikationsledningen

Ledningen för kommunikationen vid organisationerna som överförs till landskapet samlas i förberedelsefasen. Vid mötena går gruppen igenom organisationernas egna kommunikationsärenden som berör landskaps- och vårdreformen och drar upp gemensamma riktlinjer.

Arbetsgruppen som har bildats av personerna inom kommunikationsledningen gör upp en kommunikations- och delaktighetsplan för det temporära beredningsorganet som ska svara för inledandet av landskapets verksamhet samt bereder en organisationsstruktur och kartlägger i samarbete med ICT-gruppen vilka ICT-system kommunikationen behöver. Inom beredningen funderar man därtill också separat över hur personalkommunikationen ska utvecklas.

 • Inka Kanerva, Nyland 2019
 • Kosti Keistinen, Nyland 2019
 • Timo Aronkytö, Nyland 2019
 • Markus Sovala, Nyland 2019
 • Maija-Liisa Kasurinen, Helsingfors
 • Jaana Juutilainen-Saari, Helsingfors
 • Satu Tyry-Salo, Esbo
 • Outi Huida, Esbo
 • Vappu Vienamo, Vanda
 • Päivi Rainio, Vanda
 • Niina Kauppinen, HNS
 • Johanna Saukkomaa, HNS
 • Susan Mykrä, Kervo
 • Jarno Moisala, Kervo
 • Aino-Marja Kontio, Borgå
 • Outi Lehmijoki, Borgå
 • Sari Laine, NTM-centralen i Nyland
 • Tarja-Leena Helin, Nylands arbets- och näringsbyrå
 • Juha Myyryläinen, Pukkila
 • Anu Karkinen, Kyrkslätt
 • Hannele Repo, Kyrkslätt
 • Susanne Sjöblom, Lappträsk
 • Hanna-Maria Grandell, Lojo
 • Jaana Laine, Lovisa
 • Matti Latva-Pirilä, Mörskom
 • Esa Siikaluoma, Mäntsälä
 • Sari-Leena Lund, Hyvinge
 • Anu-Kaarina Suonpää, Hyvinge
 • Hilkka Gehör, Nurmijärvi
 • Seija Marttila, Borgnäs
 • Marie Sandberg-Chibani, Raseborg
 • Paula Ropponen, Sibbo
 • Pekka Laitasalo, Sibbo
 • Niko Kannisto, Sjundeå
 • Minna Mäkitalo, Tusby
 • Paula Heikkinen, Vichtis
 • Päivi Välimäki, Södra Finlands Regionförvaltningsverk
 • Merja Hento, Eteva
 • Mikko Kukkola, Västra Nylands räddningsverk
 • Susanne Vuorinen, Västra Nylands räddningsverk
 • Jyrki Landstedt, Mellersta Nylands räddningsverk
 • Jorma Kuikka, Östra Nylands räddningsverk
 • Taisto Hakala, Helsingfors räddningsverk
 • Päivi Aravuori, Helsingfors räddningsverk
 • Riitta-Liisa Reiterä, Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Kommunikationsplaneringsgruppen

 • Inka Kanerva, Nyland 2019
 • Kosti Keistinen, Nyland 2019
 • Saana Sauro, Nyland 2019
 • Tero Manninen, Nyland 2019
 • Anju Asunta, Nyland 2019
 • Elisa Tikka, Nyland 2019
 • Heidi Ketola, Nyland 2019
 • Jaana Juutilainen-Saari, Helsingfors social- och hälsovårdsverk
 • Taisto Hakala, Helsingfors räddningsverk
 • Päivi Aravuori, Helsingfors räddningsverk
 • Niina Kauppinen, HNS
 • Johanna Saukkomaa, HNS
 • Outi Huida, Esbo
 • Mira Keitaanranta, Kervo
 • Aino-Marja Kontio, Borgå
 • Sari Laine, NTM-centralen i Nyland
 • Sanna Tuominen, Mäntsälä

Ekonomiledningen

Ekonomidirektörerna vid de största städerna och HNS samt Finansministeriets representant samlas regelbundet. I gruppen dryftar man budgeteringen och de ekonomiska kraven som ställs på grundandet av landskapet och inledandet av dess verksamhet samt på verksamhetsstyrningen.

 • Markus Sovala, Nyland 2019
 • Timo Aronkytö, Nyland 2019
 • Inka Tikkanen-Pietikäinen, Nyland 2019
 • Markus Syrjänen, Nyland 2019
 • Ilari Soosalu, Nyland 2019
 • Tuula Saxholm, Helsingfors
 • Mari Frostell, HNS
 • Ari Konttas, Esbo
 • Patrik Marjamaa, Vanda
 • Antti Peltola, Träskända
 • Tanja Rantanen, Finansministeriet

Palaa otsikoihin