Delegationens beredningsmaterial

Kannella, kuva Tuula Palaste

Förberedelsefasens delegation är ett rådgivande organ och forum där de organisationer som deltar i reformen hörs. Ordförande är landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula.

Bekanta dig med materialet:28.8.2017Förberedelsefasens delegation 25.8.2017

Vård- och landskapsreformens rådgivande delegation i Nyland samlades på fredagen den 25.8 på Kommunhuset. Vid mötet behandlades bland annat reformens ändrade tidtabell. Eero Laesterä presenterade vilka ekonomiska verkningar reformen har för kommunerna i Nyland.

Presentationerna (på finska):
> Pauli Harju: Vård- och landskapsreformens fortsättning efter Finansministeriets ändringar
> Eero Laesterä: Granskning av ekonomin på landskaps- och kommunnivå
> Markus Sovala: Vi skapar ett självstyrande Nyland
> Timo Aronkytö: Landskapets organiseringsansvar och tidtabell för social- och hälsovården fram till 2027
> Den nya tidtabellen i Nyland

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.5.2017Förberedelsefasens delegation 4.5.2017

Vård- och landskapsreformens delegation i Nyland samlade den 4.5 i Kommunhuset. Delegationen konstaterade att resurserna som ges för beredningen av det nya landskapet är avgörande för möjligheterna att genomföra reformen inom den tid som regeringen har utsatt. Enligt delegationen ska Nyland fortsätta förberedelserna så länge som den längsta övergångsperioden tillåter. Delegationen framhävde vikten av riskhantering.

Regeringens planerade finansiering för reformen är otillräcklig och behandlar Nyland orättvist. På riksnivå utgör finansieringen för den temporära förvaltningen två euro per invånare, men i Nyland utlovas bara mindre än en euro per invånare. Den modell med pilotförsök som regeringen har föreslagit gällande valfriheten anses inte vara ett alternativ för Nyland.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.5.2017Förberedelsefasens delegation 16.3.2017

Delegationen är vård- och landskapsreformens rådgivande organ i Nyland och ett forum där aktörerna som deltar i reformen hörs. Delegationen har också i uppgift att främja spridningen av information till hela fältet som berörs av förändringarna. Till mötet kallas representanter från organisationerna som reformen omfattar. Under våren 2017 samlas delegationen två gånger.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.12.2016Förberedelsefasens delegation 21.12.2016

Delegationen för vård- och landskapsreformen diskuterade den 21 december reformens förberedelser på Kommunhuset. Delegationens viktigaste uppgift är att under förberedelsefasen föra fram de olika deltagande aktörernas perspektiv och förmedla information om hur förberedelserna framskrider.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi