Flera hundra sakkunniga medverkar i reformens styr- och beredningsgrupper

Kiertotalous

Hundratals sakkunniga från olika områden arbetar med Nyland 2019-projektet för att det nya landskapet ska kunna inleda sin verksamhet. Gruppernas styrgrupper visar riktningen för beredningsarbetet och beredningsgrupperna utför konkret arbete till exempel för att förnya social- och hälsovårdstjänsterna.

Beredningen är en öppen process. Samtliga gruppers möteshandlingar och kärnbudskapet från sammträdena publiceras på projektets webbplats. I spalten till höger ser du de senaste mötessammandragen.