Det nya landskapet uppstår i samarbete med invånare och personal

Porvoo keväällä


Syftet med landskapsreformen är att förstärka representativ demokrati och öka invånarnas möjligheter att påverka. Detta har blivit ett rättesnöre för beredningen i Nyland. Från första början har det i beredningsarbetet varit viktigt att beredningen är öppen och att invånarna och olika intressegrupper involveras i beredningen.  

I flera befintliga lagar föreskrivs om förverkligande av delaktighet och också i utkasten till landskaps- och vårdlagar förutsätts att invånarna och kunderna involveras i planeringen samt i beredningen av beslutsprocesser.

I programmet för deltagande beskrivs principer för delaktighet

I programmet för deltagande samlas strukturer, förfaranden och principer för delaktighet i landskapet. Det första utkastet till program för deltagande presenterades för landskapsstyrelsen 4.6.2018. Dokumentet utvecklas genom försök när landskapsberedningen framskrider. Programmet får sin slutliga form när det nya landskapet har inlett sin verksamhet.

» Bekanta dig med programmet för deltagande (på finska)

Personalen är den viktigaste resursen för reformen

Till Nylands landskap överförs cirka 60 000 anställda bland annat från kommuner, samkommuner och räddningsverk. Inom projektet Nyland 2019 bereds som bäst hur man involverar personalen och hur personalens beredskap för förändring kan ökas.  

Vi samlar information om noggrannare planer, aktuella teman och olika sätt att delta på vår webbplats under ”För personal”.

» För personal


Landskapsvalet ordnas år 2019

Nylands första landskapsfullmäktige väljs genom val år 2019. Den närmare tidpunkten för valet beror på när de lagar som styr landskapets verksamhet träder i kraft. 

Alla nylänningar är röstberättigade i landskapsval. Landskapsfullmäktige har i uppgift att styra landskapet på en strategisk nivå. Fullmäktige beslutar till exempel om vilka tjänster landskapet erbjuder för sina invånare. Det första landskapsfullmäktige har dessutom särskilda uppdrag som hänför sig till att inleda landskapets verksamhet.