Från strategi till förnyelse

strategia

Inom beredningsområdet strategi och utveckling koordinerar man det nya landskapets strategiberedning och bereder stödet till verkställandet av strategin. 

Beredningsområdet utformar en fortlöpande strategiprocess för landskapet, ett strategiskt lednings- och styrsystem samt till dessa hörande centrala funktioner: föregripande, strategisk FUI-verksamhet (forskning, utveckling och innovationer) samt strategiska informationstjänster.

Uppgifterna för beredningsområdet strategi och utveckling genomsyrar i allra högsta grad hela landskapets verksamhet. Därför är allt beredningsarbete förankrat i stark växelverkan med representanter för andra beredningsområden och samarbetsnätverk.


Läs mera om beredningen av strategi och utveckling