Strategi gör Nyland till Europas bästa område

strategiaLandskapsstrategin ställer upp de långsiktiga strategiska målen för det nya landskapets verksamhet och ekonomi, indikationerna som hör ihop med målen och landskapets vision, mission och värderingar.

I landskapsstrategin behandlas landskapet som en organisation inom den offentliga förvaltningen, som ett serviceekosystem och som ett geografiskt område. På det här sättet får strategin ett övergripande strategiskt perspektiv.

Strategin har bearbetats i samarbete med organisationer som har anknytning till landskapet samt tillsammans med landskapets invånare.

Nyland på väg mot Europas spets

Landskapets mål är att Nyland ska ha de mest välmående invånarna i Europa före utgången av år 2030. Till landskapskoncernens grundläggande uppgifter hör att främja välfärd och hälsa samt livskraft och trygghet tillsammans med invånarna, kommunerna och samarbetsparterna.

Nylänningarna medverkar i beredningen

Landskapsstrategin har behandlats i totalt fler än tio workshoppar och vid över tjugo presentations- och diskussionsevenemang.

På våren 2018 deltog landskapets invånare i en brainstorming på nätet, där man fick skapa visionen för Nylands framtid. Man fick in över 3 000 svar och de utnyttjas i den fortsatta beredningen.