Enhetliga stödtjänster byggs upp åt landskapet

tukipalvelut

I projektet som gäller stöd- och förvaltningstjänster bereds en samarbetsmodell på landskapsnivå för stödtjänster såsom rengöringstjänster, måltidsservice och sekreterartjänster.

Stödtjänstprojektet har delats in i två helheter: Produktiva stödtjänster är standardiserade tjänster som stöder patienternas vård, såsom instrumentvård, underhållstjänster för medicinsk utrustning och textbehandlings- och avdelningssekreterartjänster.

Helheten med stöd- och förvaltningstjänster som är gemensamma för alla omfattar bland annat rengörings- och måltidsservice och vaktmästartjänster samt transport- och telefonväxeltjänster, fastighetsservice och säkerhetstjänster. Till de gemensamma tjänsterna hör också sekreterar-, översättnings- och tolkningstjänster samt tjänster som berör arkivering och handlingar.

Fördelar med att förnya stödtjänsterna är i synnerhet att volymerna blir större. Genom att centralisera åstadkommer man också bättre möjligheter att utveckla kundorienterad service.

Strukturer och verksamhetsmodeller börjar ta form

Under år 2018 har man inom stödtjänstprojektet identifierat landskapets stödtjänster och utrett hur deras nuläge ser ut. Vid beredningen har man gestaltat stödtjänsternas grundläggande struktur och hur de placeras i landskapets organisation.

År 2019 ligger fokus i beredningen på att komplettera färdplanen som beskriver målen för organiseringen. Dessutom utarbetar beredningen en preliminär verksamhetsplan och funderar på hur stödtjänsterna för sin del genomför landskapets strategi.