Enhetliga stödtjänster byggs upp åt landskapet

tukipalvelut

I projektet som gäller stöd- och förvaltningstjänster bereds en samarbetsmodell på landskapsnivå för stödtjänster såsom rengöringstjänster, måltidsservice och sekreterartjänster.

Stödtjänstprojektet har delats in i två helheter: Produktiva stödtjänster är standardiserade tjänster som stöder patienternas vård, såsom instrumentvård, underhållstjänster för medicinsk utrustning och textbehandlings- och avdelningssekreterartjänster.

Helheten med stöd- och förvaltningstjänster som är gemensamma för alla omfattar bland annat rengörings- och måltidsservice och vaktmästartjänster samt transport- och telefonväxeltjänster, fastighetsservice och säkerhetstjänster. Till de gemensamma tjänsterna hör också sekreterar-, översättnings- och tolkningstjänster samt tjänster som berör arkivering och handlingar.

Fördelar med att förnya stödtjänsterna är i synnerhet att volymerna blir större.

Färdplan blir klar på hösten 2018

I beredningen av stödtjänsterna har man kartlagt de helheter som de befintliga tjänsterna bildar och utifrån vilka man tar fram förslag till modeller för landskapets stödtjänster.

I samband med beredningen på hösten 2018 utarbetas en genomförandeplan, stödtjänsterna och styrningen av dem organiseras och frågor som berör avtal reds ut.