Spetsprojekten en del av reformen

Lapsi ja aikuinen, kuva STM
De strategiska målen i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram blir konkreta i form av 26 spetsprojekt. Två av projekten förverkligas vid sidan av social- och hälsovårdsreformen i Nyland.

Utvecklingsprogrammet för barn- och familjetjänster (LAPE) strävar efter att tjänsterna till att bli mer barn- och familjefokuserade och verkningsfulla än i dagens läge. Projektets mål är att förnya servicesystemet så att det passar in i kommunens och landskapet.

> Bekanta dig närmare med utvecklingsprogrammet (på finska)

Projektet Hemvård för äldre och närståendevård för alla ålderskategorier säkerställer jämlikare och bättre koordinerade tjänster för närstående- och familjevårdare samt tjänster som stävjar kostnaderna. I projektet förnyar man servicesystemet för äldre och tar i bruk en verksamhetsmodell som ska öka närstående- och familjervårdarnas välmående.

> Bekanta dig närmare med projektet (på finska)

Bägge projekten bereds under regeringens ledning. I landskapen leder förändringsagenter det praktiska arbetet.