Stark vårdanordnare bevakar invånarnas intressen

sote-järjestäjä

Det nya landskapet ansvarar för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna. Det innebär att det också är på landskapets ansvar att se till att alla nylänningar har jämlik tillgång till social- och hälsovårdstjänster av bra kvalitet. Landskapet har också i uppgift att främja och upprätthålla nylänningarnas hälsa och välfärd.

I Nyland strävar man efter att skapa en stark anordnare av social- och hälsovården som ska kunna stöda och styra produktionen av tjänster. Tjänsteproducenterna kan då fokusera på att erbjuda tjänster som uppfyller de mål och avtal som överenskommits.

Förberedelserna inför ordnandet av social- och hälsovården har delats in i följande fyra projekthelheter:

  • Serviceintegrering och styrning av producenter
  • Servicestrategi och delaktighet samt forsknings-, utvecklings-, innovations- och undervisningsverksamhet (FuIU)
  • Styrning av direktvalstjänster
  • Myndighetsverksamhet
Beredningsområdet för ordnandet av social- och hälsovården samordnar också förberedelserna som berör samarbetsområdet.
Aktuellt


Koti-seniorit-copyright-sosiaali- ja terveysministeriö
14.11.2018

Bra läge med beredningen av social- och hälsovården i Nyland

Samordningsdirektören för ordnandet av social- och hälsovården Tiina Mäki presenterade beredningen av social- och hälsovården ...

Työskentelyä. Kuva Tuula Palaste
24.10.2018

Simuleringsdagen för styrningen av vård-affärsverket närmar sig

I Nyland pågår ett förhandlingsförfarande mellan vård-affärsverket och -organisatören.

stones-2165698_1280
23.10.2018

BLOGI | Uudenmaan hankintatoimi onnistuu suurella sydämellä ja nopealla uudistumisella

Matkallaan kohti uutta maakuntaa hankintatoimi ei pärjää ainoastaan kovalla kilpailuttamis- ja prosessiosaamisella, kun se hyödyntää ...

Idealamppu, kuva pexels
16.10.2018

Under hösten koncentrerar organisatören sig på affärsverkets styrning

– En ny slags styrning av serviceproducenter är en central del av beredningen och genomförandet ...

nuoret-mastossa. Kuva Tuula Palaste
16.10.2018

Samarbetsorganet för Nyländska organisationer inleder sin verksamhet

Nyland 2019-projektet som bereder landskapet Nyland har tillsatt ett samarbetsorgan för landskapet och organisationerna. Organisationsrepresentanterna ...

liikennemerkki syksyllä
1.10.2018

Landskapets utkast till egenkontrollsprogram publicerades för kommentarer

Nyland 2019 har nu publicerat för genomläsning och kommentarer ett utkast till Nylands egenkontrollsprogram. I ...