Stark vårdanordnare bevakar invånarnas intressen

sote-järjestäjä

Det nya landskapet ansvarar för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna. Det innebär att det också är på landskapets ansvar att se till att alla nylänningar har jämlik tillgång till social- och hälsovårdstjänster av bra kvalitet. Landskapet har också i uppgift att främja och upprätthålla nylänningarnas hälsa och välfärd.

I Nyland strävar man efter att skapa en stark anordnare av social- och hälsovården som ska kunna stöda och styra produktionen av tjänster. Tjänsteproducenterna kan då fokusera på att erbjuda tjänster som uppfyller de mål och avtal som överenskommits.

Förberedelserna inför ordnandet av social- och hälsovården har delats in i följande fyra projekthelheter:

  • Serviceintegrering och styrning av producenter
  • Servicestrategi och delaktighet samt forsknings-, utvecklings-, innovations- och undervisningsverksamhet (FuIU)
  • Styrning av direktvalstjänster
  • Myndighetsverksamhet
Beredningsområdet för ordnandet av social- och hälsovården samordnar också förberedelserna som berör samarbetsområdet.
Aktuellt


simulaatio sote-liikelaitos
18.1.2019

BLOGG | Varför måste vi öva inför framtiden? – Simuleringsförsök som ett led i beredningen av producentstyrning

Styrning av tjänsteproducenter är en central uppgift i att organisera tjänster både i de nuvarande ...

Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen
18.1.2019

BLOGG | Med social- och hälsovårdsreformen eftersträvas bättre ledarskap och välbefinnande i arbetet

Har du någon gång stött på dåligt ledarskap? Har du kanske bytt arbetsplats på grund ...

simulaatio sote-liikelaitos
14.1.2019

BLOGI | Miksi tulevaisuutta pitää harjoitella? – Simulointikokeilut osana tuottajaohjauksen valmistelua

Palvelujen tuottajien ohjaus on keskeinen tehtävä palvelujen järjestämisessä sekä nykyisissä kunnissa/kuntayhtymissä että tulevaisuudessa maakunnassa. Tuottajien ...

Järjestöjen kehittäjäryhmä 11.12.2018
7.1.2019

Organisationernas utvecklingsgrupp satte sig djupare in i beredningen av en regional välfärdsberättelse

Organisationernas utvecklingsgrupp anser att det tydligt ska framgå av den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen för ...

Simulointipeli
3.1.2019

Vårdanordnarens och affärsverkets samverkan utvecklas genom att utnyttja spel

Samarbetet och ansvarsfördelningen mellan vårdanordnaren och affärsverket har bearbetats under hösten genom dialog under förhandlingsprocessen. ...

Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen
11.12.2018

BLOGI | Sote-uudistuksessa tavoitellaan parempaa johtamista ja työhyvinvointia

Oletko törmännyt joskus huonoon johtamiseen? Kenties vaihtanut työpaikkaa sen vuoksi? Oletko joskus ajatellut, että organisaatiosi johto ...