Mångahanda lokaler och arbetsmiljöer överförs till landskapets förfogande

tilat


I och med reformen övertar landskapet ansvaret för att ordna tjänster samt för lokalerna i anslutning till dem. Till sitt förfogande kommer landskapet bland annat att ha sjukhusbyggnader, hälsovårdscentraler och brandstationer.

Inom reformförberedelserna har man inlett arbetet som gäller landskapets lokaler med att gå igenom och kontrollera lokalbeståndet och utvärdera vilka konkreta konsekvenser reformen kommer att ha för hanteringen av lokaler, personalen och ekonomin.

Enligt prognoserna kommer landskapet Nylands lokaler att motsvara totalt 2,5 miljoner kvadratmeter. Till landskapet överförs fler än 10 000 servicebostäder och andra bostäder för specialgrupper.

Sedan hösten 2017 har man samlat information om lokalerna som överförs till landskapet. Landskapet kommer inte själv att äga sina lokaler, utan landskapet hyr alla utrymmen som behövs av Landskapens lokalcentral Ab.

I juni 2018 fick landskapet de första beräkningarna på den totala hyran. Beredningsarbetet fortskrider med att man i samarbete med kommunerna gör nödvändiga korrigeringar i lokalbeståndet och preciserar hyrorna. På hösten 2018 färdigställs beräkningarna på hur många anställda som överförs till landskapet. Under våren 2019 förs förhandlingar om hyresavtal med kommunerna.

Landskapens lokalcentral erbjuder omfattande fastighetstjänster åt landskapen

Som en del av reformen inrättas nationella servicecenter som ägs och styrs av landskapen. Av dessa har Landskapens lokalcentral Ab i uppgift att som hyresvärd se till att erbjuda de bästa verksamhetsförutsättningarna för den specialiserad sjukvården, social- och hälsovården samt landskapets övriga tjänster.

Lokalcentralen står till landskapens tjänst med sakkunskap inom fastighetsledning, underhåll, byggverksamhet och finansiering. Genom en gemensam verksamhetsmodell, fördelarna som följer av större volymer och att dela med sig av sitt kunnande strävar man efter att landskapets verksamhet ska ha tillgång till fungerande lokaler av bra kvalitet samt till lägre kostnader än i dagens läge.

Nylands reformprojekt samarbetar aktivt med Landskapens lokalcentral och regionens kommuner. Nylands landskap kommer att vara lokalcentralens största ägare med en andel på dryga 30 procent.

> Läs mer om Landskapens lokalcentral