Landskapet kommer att ha många slags lokaler och arbetsmiljöer till sitt förfogande

tilat


I och med reformen övertar landskapet ansvaret för tjänster och lokaler i anslutning till dem. Till sitt förfogande kommer landskapet bland annat att ha sjukhusbyggnader, hälsovårdscentraler och brandstationer.

Inom reformförberedelserna har man inlett arbetet som gäller landskapets lokaler med att gå igenom och kontrollera lokalbeståndet och utvärdera vilka konkreta konsekvenser reformen kommer att ha för hanteringen av lokaler, personalen och ekonomin. 

Enligt prognoserna kommer landskapet Nylands lokaler att sammanlagt motsvara ungefär 2,5 miljoner kvadratmeter. Till landskapet överförs fler än 10 000 servicebostäder och andra bostäder för specialgrupper.

Sedan hösten 2017 har man samlat information om lokalerna som överförs till landskapet. Landskapet kommer inte själv att äga sina lokaler, utan landskapet hyr alla utrymmen som behövs av Landskapens lokalcentral Ab. 

I juni 2018 fick landskapet de första beräkningarna på den totala hyran. Beredningsarbetet fortskrider med att man i samarbete med kommunerna och HNS gör nödvändiga korrigeringar och tillägg i lokalbeståndet. En noggrannare fördelning av uppgifter och ansvar bestäms mellan landskapet och Landskapens lokalcentral. Under år 2019 förhandlar man om hyresavtal med Landskapens lokalcentral.

Landskapens lokalcentral erbjuder omfattande fastighetstjänster åt landskapen

Som en del av reformen inrättas nationella servicecenter som ägs och styrs av landskapen. Av dessa har Landskapens lokalcentral Ab i uppgift att som hyresvärd se till att erbjuda de bästa verksamhetsförutsättningarna för specialiserad sjukvård, social- och hälsovård samt landskapets övriga tjänster.

Landskapens lokalcentral erbjuder landskapen sakkunskap inom fastighetsledning, underhåll, byggnation och finansiering. Genom en gemensam verksamhetsmodell, ledarskap och att dela med sig av sitt kunnande strävar man efter att det ska finnas fungerande lokaler av bra kvalitet för landskapets funktioner. Tack vare fördelarna med större volymer kan tjänsterna erbjudas till lägre kostnader än i dagens läge.

Nylands reformprojekt samarbetar aktivt med Landskapens lokalcentral, HNS och regionens kommuner. Nylands landskap kommer att vara den största ägaren i Landskapens lokalcentral med en andel på dryga 30 procent.

> Läs mer om Landskapens lokalcentral