Kommunikations-projektet förbereder nätservice, brand och intern kommunikation

viestintä

Det nya landskapet informerar sina invånare och kompanjoner om landskapets service och möjligheterna med delaktighet och samarbete. Kommunikationen spelar en central roll även i ledningen av landskapet och i skapandet av en god arbetskultur för kring 60 000 medarbetare.

Kommunikations- och marknadsföringsprogrammet styr landskapskoncernens kommunikation

Inom kommunikationsprojektet bereds landskapets kommunikations- och marknadsföringsprogram. Det beskriver huvudprinciperna för landskapets kommunikation och berättar hur kommunikation underlättar utförandet av landskapets uppgifter.

I centrum av kommunikationsprogrammet finns människorna och deras rättigheter. Programmet är uppbyggt enligt vilka krav lagstiftningen ställer, rekommendationer inom offentlig kommunikation och goda befintliga förfaringssätt.


Ramen för kommunikation

Ramen för kommunikation

(Klicka på bilden för att göra den större.)

I beredningen av brandet och marknadsföringen skapas för landskapet Nyland en marknadsföringsplan, landskapets brand-helhet och visuella identitet. Brandets beredning har inletts med en kartläggning av befintliga brands igenkänningsfaktor och dragningskraft.

En fungerande intern kommunikation stöder arbetet och kundservicen. Som ett led i beredningen av landskapets kommunikation skapas även lösningar för den interna kommunikationen, så som intranet-plattformen.

Nättjänster byggs upp tillsammans med andra landskap

Det nya landskapets nättjänster består av flera olika websidor och till dessa hörande elektroniska tjänster. I centrum av uppbyggandet av nättjänsterna är invånarnas behov samt tydligt och begripligt innehåll. 

Nyland deltar som spetslandskap i Vimanas Makufi-projekt, som planerar gemensamma websidesmallar att använda av landskapen. Maakuntien yhteiset verkkosisällöt-projektet som leds av befolkningsregistercentralen beskriver kundernas olika vägar till service.

Nätverk inom kommunikation stöder beredningen

Även beredningen inom kommunikation görs i samarbete med organisationer relaterade till landskapet. Nylands beredare ingår i riksomfattande kommunikationsnätverk som samarbetar med andra landskap och ministerier.