Ekonomi- och personalförvaltningens servicecenter stöder landskapets verksamhet

tahe
I projektet som bereder ett servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen bygger man upp fungerande och effektiva stödtjänster för Nylands landskap.

Ekonomi- och personalförvaltningen består av grundläggande tjänster. För ekonomiförvaltningens del är det frågan om inköps- och försäljningsfakturering, bokföring och bokslut, koncernbokslut och betalningsrörelse.

Inom personalförvaltningen ligger tyngdpunkten på löneräkningen och tillhörande elektroniska processer samt på resekostnader. Kundtjänstarbetet som hör samman med dessa tjänster kommer att ha en betydande roll i servicecentrets verksamhet.

Det är också möjligt att servicecentrets tjänster omfattar till exempel stöd för rekrytering och arbetsscheman samt kunnande i programrobotik.

Tahe_palvelut_sv

Klicka på bilden för att göra den större.Servicecentrets beredningsarbete och mål

Beredningen av ett servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen inleddes i mars 2018 med en förhandsutredning, utifrån vilken man har gjort upp en plan för servicecentrets affärsverksamhet och förverkligande. Till förhandsutredningen hörde också en nulägesanalys, som visade att ungefär 600 sakkunniga kommer att arbeta vid servicecentret med de grundläggande tjänsterna. Efter sommaren 2018 fortskrider förberedelserna i delprojekt inom vilka beredningen blir mer specifik.

Beredningsarbetets mål är att lönebetalningen och faktureringen ska fungera utan störningar då landskapets verksamhet inleds. På det här sättet kan servicecentret för egen del verkställa målet om en trygg övergång. I beredningen av servicecentret tar man sig också an utmaningen om en modig förnyelse, eftersom stora förändringar sker i ekonomi- och personalförvaltningens tjänster i och med digitaliseringen. Målet för servicecentret är att erbjuda landskapet tjänster för lägre kostnader då processerna är effektiva och standardiserade, samt kundservice som stöder landskapets verksamhet.