Ekonomiförvaltningens tjänster i ny omfattning

talous
Ekonomiprojektet bygger upp fungerande och effektiva ekonomiförvaltningstjänster för det nya landskapet.

Nylands landskap är till omfattningen en unik och ny aktör inom den offentliga förvaltningen. För beredningen av ekonomiförvaltningen innebär det här att helt nya strukturer och verksamhetssätt ska förverkligas med tanke på de behov som kommer att finnas på 2020-talet.

Ekonomiprojektet består av fyra projekthelheter

Nylands ekonomiprojekt har delats in i fyra projekthelheter:
  • Servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning
  • Informationssystem för ekonomiförvaltningens grundläggande tjänster
  • Ekonomiprocesser och -styrning
  • Planering och analys

Ekonomiförvaltningens projektkarta

Projektkarta för ekonomiförvaltningen

Klicka på bilden för att göra den större.


Beredningen har tre huvudmål

Den främsta målsättningen för ekonomiprojektet är att säkerställa en trygg övergång till den nya ekonomiförvaltningen och se till att det inte sker några avbrott i serviceproduktionen.

Samtidigt utnyttjar man ändå möjligheten till modig förnyelse. Ekonomiförvaltningens kunder kommer under det inkommande årtiondet att behöva effektiva grundläggande processer som använder sig av teknologi, men också stöd för ledningen och analyser.

Ekonomiförvaltningen har som mål att stöda landskapets resultatrika verksamhet. Det innebär en förmåga att stöda landskapets organisation och bland annat utnyttja redskap för kunskapsbaserad ledning. Ekonomiförvaltningen medför med andra ord ett kundvärde.


Ekonomiförvaltningens vision

Vision för Nylands ekonomiförvaltning

Klicka på bilden för att göra den större.


Gemensamt viljetillstånd om visionen

I samband med beredningen har man på våren 2018 tagit fram en vision för ekonomiförvaltningen i det nya landskapet.

I arbetet med visionen utformade man en gemensam syn på målen och beredde en verksamhetsmodell som klargör helheten. Därtill slog man fast principerna för ekonomiförvaltningens prioriteter, resurser och förverkligandet av projekt.

> Slutrapport om ekonomiförvaltningens mål (pdf på finska)