Det nya landskapet färdigställs en bit i taget

kuumailmapallo


Inom projektet Nyland 2019 har förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen fördelats mellan flera beredningsområden. På det här sättet försäkrar man sig om att alla uppgifter som överförs till landskapets ansvar omsorgsfullt kan planeras och förverkligas före år 2021.

På våren 2018 omfattar Nylands beredningsprojekt sex olika beredningsområden, som i sin tur delats in i flera olika beredningsgrupper. På den här sidan kan du bekanta dig närmare med beredningsområdena och deras innehåll.

Projektledarna ansvarar för beredningsområdena och tillsammans med dem arbetar flera hundra sakkunniga, flera beredningsgruppper och projektets intressegrupper.

Operativ styrgrupp samordnar förberedelserna

Den operativa styrgruppen samlas varje vecka och är Nyland 2019-projektets interna ledningsgrupp som har i uppgift att se till att kommunikationen fungerar mellan beredningshelheterna.

Styrgruppen lägger upp tidtabellen för hur förberedelserna ska fortskrida och prioriterar och samordnar beredningshelheterna. I styrgruppen behandlas också de ärenden som ska framföras till landskapsstyrelsen och externa styrgrupper.

Till den operativa styrgruppen hör förutom förändringsledarna även projektledarna från de mest centrala beredningsområdena. Ordförande för gruppen är förändringsledare Markus Sovala.


Beredningsområden

Bekanta dig närmare med beredningsområdena och deras innehåll.