Social- och hälsovårdsreformens beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Förberedelsefasens social- och hälsovårdsgrupp inledde sitt arbete i december 2016. Vårdgruppen styr arbetsgrupperna som organiserade sig i ferbruari 2017.

Sammanlagt nio olika arbetsgrupper som berör social- och hälsovården har inrättats. De är indelade enligt följande teman:


Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Social- och hälsovårdsgruppens senaste möteshandlingar:

7.12.2017Missbrukar- och mentalvårdstjänster, möte 24.11.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Mötets kärnbudskap är att kundens intresse ska bestämma hur valfriheten förverkligas; beredningsgruppens slutrapport färdigställs för närvarande.

Lue lisää | 0 Kommenttia

28.11.2017De äldres arbetsgrupp, möte 13.11.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Integrationen spelar en viktig roll inom äldreservicen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.11.2017Barn, unga och familjer, möte 1.11.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

  1. Det är särskilt viktigt att beakta intregreringen mellan grupperna och i synnerhet att bildningen inom LANUPE-gruppen tas med i beredningsarbetet på landskapsnivå.
  2. Integreringen av ett familjecenter och arbetet med en modell för ett familjecenter på landskapsnivå ska göras i enlighet med strukturerna på landskapsnivå. Familjecentret fungerar som kärnan för integreringen.
  3. För att kunna utveckla LANUPE och Lape-arbetet behövs en tydlig styrning på landskapsnivå och definierade befogenheter.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.11.2017Missbrukar- och mentalvårdstjänster, möte 2.11.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Mötets kärnbudskap är att kartläggningen av de befintliga resurserna är på slutrakan; diskussionstillställningarna för medborgarna ordnas.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.11.2017Missbrukar- och mentalvårdstjänster, möte 11.11.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Mötets kärnbudskap är att man med hjälp av verktyget för kartläggning av mentalvårdstjänster ESMS-R (European Service Mapping Shedule Revised) kan producera jämförbara data om tjänsternas struktur och hur de organiseras.

Lue lisää | 0 Kommenttia