Social- och hälsovårdsreformens beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Förberedelsefasens social- och hälsovårdsgrupp inledde sitt arbete i december 2016. Vårdgruppen styr arbetsgrupperna som organiserade sig i ferbruari 2017.

Sammanlagt nio olika arbetsgrupper som berör social- och hälsovården har inrättats. De är indelade enligt följande teman:


Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Social- och hälsovårdsgruppens senaste möteshandlingar:

18.4.2018 12.43Arbetsgruppen för vårdcentraler, möte 5.4.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Arbetsgruppen bytte ordförande och valde ny vice ordförande. Man kom också överens om ny möteslokal och nya mötesdatum.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.4.2018 11.53Tjänster för funktionshindrade, möte 9.4.2018


> Mötesprotokoll (på finska)

Vid mötet presenterades och diskuterades verksamheten vid centren för personlig assistans. Angående kontaktytorna ordnar man sammankomster med barnskyddet och vuxensocialtjänsterna. Arbetet som berör kontaktytorna fortsätter och man återkommer till servicenätshelheten.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.4.2018 10.48De äldres arbetsgrupp, möte 8.3.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Gruppen utarbetade beskrivningar över arbetet med kontaktytor och goda förfaranden.

Lue lisää | 0 Kommenttia

6.4.2018 13.56Arbetsgruppen för vuxensocialarbete, möte 3.4.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Beredningsgruppens arbete har framskridit till det skedet att man allt oftare stöter på kontaktytor till andra beredningsgrupper. För att undvika att vårdkedjorna avbryts ansåg gruppen att det är ytterst viktigt att samarbete inleds mellan beredningsgrupperna.

Lue lisää | 0 Kommenttia

6.4.2018 13.51Missbrukar- och mentalvårdstjänster, möte 26.3.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Med hjälp av integration på bas- och specialiserad nivå uppnår man stora mänskliga och penningsbesparingar. Med rätt vård i rätt tid kan man förhindra studie- och arbetsoförmåga.

Lue lisää | 0 Kommenttia