Påverkansgrupper deltar i beredningen

reittejä kartalla

I Nyland inkluderas invånare och medborgargrupper i beredningen av det nya landskapet. Regeringens förslag på en landskapslag skulle förplikta de nya landskapen att se till att invånarna har medel att påverka. Genom att utveckla delaktigheten förbereder man sig alltså också på den kommande lagstiftningens krav.

Vid början av år 2018 inleder landskapets ungdomsfullmäktige sin verksamhet. Man avgör senare huruvida eventuella andra grupper såsom ett äldreråd och ett råd för personer med funktionshinder ska tillsättas.

> Bekanta dig med landskapets ungdomsfullmäktiges möteshandlingar (på finska)