Övrigt beredningsmaterial

På den här sidan publicerar vid möteshandlingar och material som inte berör de organiserade arbetsgruppernas möten.

Bekanta dig med materialet:

> Projektplan för 2017

> Riskanalys (på finska)


4.10.2016Förberedelsefasens inledande möte 3.10.2016

Nylands förbund ordnande ett inledande möte för landskapsreformens förberedelser på Finlandiahuset den 3 oktober. Landskapets reformaktörer var välrepresenterade och fick ta del av en kartläggning av nuläget samt kom överens om att inleda reformens förberedelsefas.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi