Möteshandlingar, gruppen för regionutveckling och tillväxttjänster

uusimaa2019 Kuva Anni LevonenOrdförande är Juha Eskelinen och sekreterare Eero Venäläinen, båda från Nylands förbund. Gruppens möteshandlingar och sammandrag med den väsentligaste informationen publiceras på denna sida.

Bekanta dig med möteshandlingarna och sammandragen:


21.6.2017Arbetsgruppen för regionutveckling och tillväxttjänster, möte 21.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Regionutvecklingen och tillväxttjänsterna är kopplade till många av landskapets verksamhetsområden. Inom regionutvecklingen sammanfattas landskapets strategiska kunnande. Ett regionutvecklingsperspektiv ingår i alla landskapets 25 uppgifter. Arbetsgruppen anser att det är synnerligen viktigt att man har gemensam kontaktyta med kommunerna i frågor som berör regionutveckling och tillväxttjänster eftersom kommunerna kommer att ha kvar det operativa ansvaret för en stor del av regionutvecklingsverksamheten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.4.2017Arbetsgruppen för regionutveckling och tillväxttjänster, möte 13.4.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Arbetsgruppen för regionutveckling och tillväxttjänster har samlats två gånger och gått igenom det nuvarande läget för landskapsförbundet, NTM-centralerna och Arbets- och näringsbyrån. Gruppen har särskilt strävat efter att bilda en uppfattning om de befintliga uppgiftshelheterna, personalstrukturen och resurserna. Gruppen väntar på eventuella vidare uppdrag av landskapsgruppen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.4.2017Arbetsgruppen för regionutveckling och tillväxttjänster, möte 4.4.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll 4.4.2017 (på finska)

Vid arbetsgruppens första möte klargjordes hur det står till med regionutvecklingsarbetet och tillväxttjänsterna just nu. Slutsatsen var att den preliminära nulägesanalysen kompletteras och preciseras i samband med det fortsatta beredningsarbetet. Gruppen beslutade också att man sammanfattar vilka uppgifter och tjänster som ingår i regionutvecklingshelheten och tillväxttjänsterna. Det är viktigt att göra upp en tydlig bild av uppgifternas personalstruktur.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi